Celldömölk Város Honlapja

Ugrás a menüre

 

 

 

 

 

 

 

 

„Érezd magad jól Celldömölkön!”

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-2017-00103

Kedvezményezett:
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Szerződött támogatás összege: 17.500.000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.01.21.

A projekt tartalma:
Celldömölk Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája közösségorientált fejlesztéseket támogató, a település egészére, mint akcióterületre vonatkozó, tematikusságában hiánypótló, középtávú stratégiai dokumentum. Létrejöttét széles helyi társadalmi egyeztetés – köz-, civil- és gazdasági szféra összefogása - alapozta meg, a 2016. május 26-án 10 taggal a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. vezetésével megalakult Celldömölki Helyi Közösség – helyi akciócsoport irányításával.

A tervezés eredményeként egy olyan stratégiai anyag született, amely probléma-centrikusan tekinti át Celldömölk település földrajzi adottságait, társadalmi-, gazdasági- és környezeti állapotát, emberi-erőforrásbeli helyzetét, továbbá a közösségi fejlesztés elősegítésének helyben lehetséges módjait.

A helyzetfeltárás következtetéseiből kiindulva, a Stratégia beazonosítja a fejlesztési igényeket és lehetőségeket.

Jövőképét az „Érezd magad jól Celldömölkön!” – jól csengő szlogenjéhez igazítva, abban határozza meg, hogy a várost egy színes, értékeit, hagyományait őrző, lehetőségeit kiaknázó helyi közösségek láncolatának kell alkotnia, élnie.
Csak egy kitartó, a településért folyamatosan tenni akaró együttműködés lehet képes enyhíteni a negatív gazdasági-társadalmi folyamatok hatását.

Ennek alapján, jelen Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiánk átfogó céljai:
• a közösségi élet felerősítése, továbbá
• a specifikus igényű társadalmi rétegek integrálása a városi közösségbe.

Mindezen célkitűzéseket az alábbi specifikus célok elérésével kívánjuk megvalósítani:
• Korszerű, közösségi nyitott terek rehabilitációja, újak létrehozása
• Helyi szinten együttműködő, aktív közösség létrehozása
• Kulturális értékek megőrzése, új hagyományok elindítása
• A fiatal és a hátrányos helyzetű lakosság aktivizálása
• A lakosság környezettudatos- és társadalmi befogadóképességének tudatos szemléletformálása

Az öt specifikus cél megvalósítását támogató intézkedések a következők szerint fogalmazódtak meg:
• Közösségi terek felújítása, kialakítása, közösségek eszközbeszerzése
• Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények
• Környezettudatossági és társadalmi felzárkóztatást és befogadást elősegítő képzések
• Közösségek speciális eszközbeszerzése

A stratégiát tervező közösség az intézkedéseket konkrét műveletekre bontotta le, melyekhez társítva kerültek körvonalazásra a támogatható tevékenységek.

A kiválasztási kritériumok kialakításának fő alapelvei:
• Környezettudatosság
• Innovativitás
• Költséghatékonyság
• Igazodás a Helyi Fejlesztési Stratégia célrendszeréhez
• Rendelkezésa tervezett projekt megvalósításához szükséges jogi, szervezeti és személyi keretekkel
• Hátrányos helyzetűek szükségleteinek kiemelt kezelése

A HKFS-ben foglalt intézkedésekre vonatkozó támogatási kérelmeket a Celldömölk városban, mint akcióterületen működő köz-, civil- és gazdasági szektor szereplői nyújthatják be.
A pályázatokat a Celldömölki Helyi Közösség írja ki, és bírálja el, majd pozitív elbírálás esetén végigkíséri a támogatást nyert szerveket a projektjükön, informálja, segítséget nyújt részükre.
A Helyi Közösségben – helyi akciócsoportban jelenleg négy önkormányzati, három civil és három gazdasági szereplő tevékenykedik, melyek eredményes és megbízható tervezési munkájuk során már bizonyították a feladat, valójában a város iránti elkötelezettségüket.

 

Letölthető anyagok:

 

Celldömölk Helyi Akciócsoport
FEMCS ügyrend  
HACS bemutatkozás  

HACS Szervezeti és            

Működési Szabályzat

HBB ügyrend és mellékletei      
Kapcsolat  

 

Szabályossági nyilatkozat
Helyi felhívás és melléklete       
Támogatói okirat minta

 

Megalapozó dokumentum útmutató
Megalapozó dokumentum sablon
Helyi támogatási kérelem adatlap        
Helyi támogatási kérelem adatlap kitöltési útmutató
Együttműködési nyilatkozat sablon
   

 

 

 

ESZA típusú helyi felhívások kitöltő programja
TOP útmutatók és segédletek

 

 

 

 

 HACS gyűlések:

 2018. 01. 10.
 2018. 03. 22.
 2018. 05. 23.
 2018. 07. 11.
 2018. 09. 25.

 

 

 Közösségi terek felújítása, kialakítása és a közösségi terek működéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése

A helyi felhívás száma: TOP-7.1.1-17-H-103-1

 

Pályázati felhívás és mellékletei

 

Szabályossági nyilatkozat

Támogatói okirat minta

 

TOP-7.1.1-17-H-103-1 kódszámú helyi felhívás - Közösségi terek felújítása, kialakítása, eszközbeszerzés - ellenjegyzéssel
Helyi támogatási kérelem adatlap sablon útmutatóval ERFA
Együttműködési nyilatkozat sablon CellHACS
Megalapozó dokumentum sablon
Penzügyi fenntarthatósági terv
TOP likvid terv sablon

 

Programterv

 

TOP-7.1.1-17-H-103-1 kódszámú helyi felhívás - Közösségi terek felújítása, kialakítása, eszközbeszerzés - MÓDOSÍTOTT FELHÍVÁS
Eszközlista sablon

 

  

Segédletek

 

Megalapozó dokumentum útmutató CellHACS
Megalapozó dokumentum sablon CellHACS
Költség haszon elemzés útmutató
Helyi támogatási kérelem adatlap sablon útmutatóval ERFA
Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek
12 Általános útmutató a helyi felhívásokhoz

 

 Hírek
Cikkek
Közös Önkormányzati HivatalA hivatal vezetéseÜgyfélfogadásKözös Önkormányzati HivatalJárási Hivatal - OkmányirodaTelefonkönyvE-ÜgyintézésElektronikus adó ügyintézésE-Papír szolgáltatásBevallási határidőkAdó ügyekSzociális ügyekKözérdekű adatokI. Szervezeti, személyzeti adaII. Tevékenységre, működésre vIII. Gazdálkodási adatokNyomtatványokKözbeszerzésHirdetményekNemeskocsMesteriMersevátOstffyasszonyfaCímkezeléssel érintett címekMersevát Község ÖnkormányzataMesteri Község ÖnkormányzataNemeskocs Község ÖnkormányzataOstffyasszonyfa Község ÖnkormáAktuálisBemutatkozásPolgármesteri köszöntőVárosunk történeteVárosvezetésEgyházakRómai Katolikus EgyházEvangélikus EgyházReformátus EgyházHelyi buszmenetrendÓvodaÉrtéktárCelldömölki Értéktár BizottságCelldömölki ÉrtéktárJavaslat az értéktárbaKapcsolatKözérdekű adatokOrvosi ügyeletÖnkormányzatVárosvezetésKépviselőtestületBizottságokTestületi ülésekHelyi rendeletek20062007200820092010201120122013201420152016201720182019ÁlláshelyekNépjóléti Szolgálat - IgazgatóOstffyasszonyfa - VédőnőDokumentumokIngatlanokIntézményekKMKKKresznerics Ferenc KönyvtárKemenes VulkánparkGazdasági társaságokTársulásokKisebbségi ÖnkormányzatEU-s pályázatokEsélyegyenlőségi akciók és szeÖnkormányzati épületek energetCBG energetikai felújításaKözösségi Közlekedés fejlesztéNapelemes rendszer telepítéseCelldömölk szervezetfejlesztésIvóvízminőség javítás KEOP Izsákfa városrész KEOP projektCBG akadálymentesítéseKompetencia alapú nevelésA közösségi tér megújítása Polgármesteri Hiv. szerv. fejlVulkán parkOrvosi rendelő korszerűsítéseMűsz. Szki. akadálymentesítéseEsélyegyenlőségi programXXI. századi isk. megteremtéseTanulói Laptop ProgramVörösmarty utcai óvoda felújítInfokommunikációs technológia Széchenyi 2020TOP-7.1.1-16-2017-00103KEHOP-2.2.1-15-2015-0001TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-0066TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001TurizmusVulkán fürdőNevezetességek, látnivalókSág hegyTourinform irodaSzálláshelyekVendéglátásSzabadidő