Celldömölk Város Honlapja

Ugrás a menüre Alapértelmezett oldal
Cikk címe: Lomtalanítás 2023.
Cikk megjelenés: 2023-09-22

Lakossági tájékoztató
Lomtalanítás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a következő időpontokban közterületi házhoz menő lomtalanítást végez Celldömölk város közigazgatási területén:


1-es körzet (Azon utcák, ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI napon történik): 2023. október 14. (szombat)


2-es körzet (Azon utcák, ahol a kommunális hulladék szállítása SZERDAI napon történik): 2023. október 21. (szombat)


3-as körzet (Azon utcák, ahol a kommunális hulladék szállítása PÉNTEKI napon történik): 2023. október 28. (szombat)


Felhívjuk a Lakosság figyelmét arra, hogy a kihelyezett lomhulladék mennyisége nem haladhatja meg az 1 m3/háztartás mennyiséget. Lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok: a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó nagydarabos háztartási lomhulladék. Például: kanapé, ágy, ágybetét, szekrény, fotel, szék, szőnyeg, kerti bútort stb. A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen. Az elszállításra kerülő lomhulladék kizárólag lakossági eredetű lehet!


Az alábbi hulladékok NEM kerülnek átvételre:
• zöldhulladék (pl.: kerti hulladék, nyesedék),
• szelektív hulladék (pl.: sárga és kék zsákban gyűjthető hulladékok),
• állati tetem,
• gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék,
• autóbontásból származó autó alkatrész (pl.: kárpit, szélvédő, lökhárító stb.),
• építési-bontási hulladék (pl.: mosdókagyló, csempe, WC csésze, ablak, ajtó, üveg, síküveg, tükör stb.)
• szóródó-, lapátos-, zsákos hulladék (pl.: Inert, kommunális),
• személy-, teher-, traktor gumiabroncs,
• veszélyes hulladék (pl.: vegyi anyaggal szennyezett göngyöleg, permetezőszer, maradék festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, azbeszt, gyógyszer, fáradt olaj stb.),
• elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép),
• fém hulladék (pl.: hordó, ereszcsatorna, drótkerítés, csövek stb.),
• kézi erővel nem rakodható túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék.


A felsorolás nem teljes, csak az általánosan előforduló hulladékokat tartalmazza. A háztartásokban keletkező veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok átvételével kapcsolatban, ajánljuk figyelmükbe az STKH Zöldudvarait, melyek működéséről honlapjukon tájékozódhatnak. A lomhulladékokat a meghirdetett gyűjtés első napján 6.00-tól, az ingatlanok előtti, szállítójárművel megközelíthető közterületről folyamatosan szállítják el. A hulladék mennyiségétől függően ez akár több napot is igénybe vehet. Egy adott utcában, a már befejezett gyűjtés után kihelyezett lomhulladék nem kerül elszállításra.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, lakókörnyezetünk tisztán tartása végett, a tájékoztatóban leírtakat betartani szíveskedjenek!
Cikk címe: Gázszüneti értesítés
Cikk megjelenés: 2023-08-18

 

Lakossági közlemény

 

Értesítés gázszünetről

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az FGSZ Földgázszállító Zrt. üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeren a

2023. augusztus 29. 6.00 és 2023. augusztus 31. 7.00 közötti időszakban

gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkálatok miatt a gázellátás szünetelni fog.

A balesetek elkerülése végett ezen időszak alatt a gázmérő előtti főcsapot zárva kell tartani, és a gázelvezetést szüneteltetni szükséges.

 

Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Cikk címe: ÚTLEZÁRÁS - FIGYELEM!!!
Cikk megjelenés: 2023-08-02

 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Celldömölk 834. sz. Pápa-Sárvár másodrendű főút - 26 km 65 m szelvényszámtól a 25 km 330 m szelvényszámig - egészpályás lezárásra kerül sor a szennyvízhálózat javítása és karbantartása (illetve egyéb munkálatok) miatt az alábbi időszakban:

 

2023. augusztus 7. (hétfő) 8:00-tól augusztus 11. (péntek) 16:00-ig

 

Elkerülni az érintett útszakasz lezárását a következő irányban lehet:

Sárvár felől érkezve: a Baross Gábor utcáról a Wesselényi utca irányába tudnak kerülni az autók, ha Pápa felé szeretnének közlekedni.

Pápa felől: a Pápai útról a Pozsonyi utcára lefordulva tudják elkerülni az útlezárást a közlekedők, ha Sárvár felé szeretnének közlekedni.

 

Együttműködésüket és türelmüket köszönjük:

Vasivíz ZRT. 
Cikk címe: Változás a kútbejelentéseknél
Cikk megjelenés: 2023-07-13

 

 Lakossági tájékoztató
Változás a kútbejelentéseknél

 

A vízkészlet-gazdálkodás előzetes tervezése végett, illetve a víz értéke miatt Magyarország az Európai Unióval közösen elengedhetetlennek tartja a vízkészletek felmérését, azok megőrzését. Ennek gyakorlati érvényesülése az engedély nélkül kialakított ásott, illetve fúrt kutak fennmaradására vagy pedig megszüntetésére irányuló eljárás, melyben változás állt be a 2023. évi LI. törvény (A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról) alapján.

 

A vízgazdálkodásról szóló (1995. évi LVII.) törvény módosítása alapján nem szükséges bejelenteni azokat a 2024. január 1-je előtt létesített kutakat, melyek megfelelnek a következő kritériumoknak: az 50 méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági célú kút fennmaradásához nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés. A mezőgazdasági célú kút üzemeltetője a felelős azért, hogy a felszín alatti vizet csak és kizárólag olyan mértékben vegye igénybe, hogy a vízutánpótlódás mennyiségi egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon.
Továbbá a törvény kiegészítése által nem szükséges az engedélyeztetés lefolytatása azokra a háztartási kutakra vonatkozóan, melyek 2024. január 1-je előtt a létesítéskor hatályos jogszabály előírása ellenére engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően kerültek létesítésre. A törvény alapján háztartási vízigényt biztosító kút: a természetes személy évi 500 m3-t meg nem haladó mértékű vízhasználata, amelynek célja az ivóvíz-ellátás, vagy a személyes és a háztartás vezetésével összefüggő vízszükséglet biztosítása (függetlenül a kút létesítési helye szerinti ingatlan tulajdoni viszonyaitól és az ingatlan fekvésétől).
A mezőgazdasági célú kút vízjogi engedélyét 2024. január 1-jétől a Nemzeti Földügyi Központtól kell kérvényezni, míg a háztartási vízigényt biztosító kutak esetében ezen engedély kiadása a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a nem engedélyezett kutak tulajdonosait 2024. január 1-jétől vízgazdálkodási bírsággal sújthatják, azonban e bírság alól mentesül az, aki engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített, vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi, vagy pedig a fent említett okok miatt azt nem kell lefolytatnia.

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara engedélyezési, valamint bejelentési eljárással kapcsolatos útmutatóját az alábbi linken keresztül érhetik el:
https://www.nak.hu/sajto/sajtokozlemenyek/105959-utmutatot-keszitett-a-haztartasi-es-a-mezogazdasagi-kutak-uj-szabalyozasahoz-a-nemzeti-agrargazdasagi-kamara
Cikk címe: Buszmenetrend 2023.07.01-től
Cikk megjelenés: 2023-06-29

 

Letölthető nagyfelbontású menetrend: érvényes 2023. július 1-től
Következő 5 cikk Vissza a keződ oldalra


Hírek
Cikkek
Közös Önkormányzati HivatalA hivatal vezetéseÜgyfélfogadásKözös Önkormányzati HivatalJárási Hivatal - OkmányirodaTelefonkönyvE-ÜgyintézésÁltalános tájékoztató - ÜgyfélEgyüttműködő szervek tájékoztaElektronikus ügyintézési portáE-Papír szolgáltatásElektronikus Fizetési SzolgáltInformációátadási SzabályzatÜgyintézés, NyomtatványokAdó ügyekSzociális ügyekBevallási határidőkNyomtatványokKözérdekű adatokÁltalános közzétételi listaI. Szervezeti, személyzeti adaSzervezet adataiSzervezeti struktúraSzerv vezetőiElérhetőségekTestület adataiKözalapítványokKöltségvetési szervekGazdálkodó szervekLapokFelettes szervII. Tevékenységre, működésre vFeladat- és hatáskörHatósági ügyekKözszolgáltatásokNyilvántartásokNyilvános kiadványokDöntéshozatal, ülésekHirdetmények, közleményekPályázatokIII. Gazdálkodási adatokEllenőrzésekMűködési statisztikaKöltségvetésBeszámolóZárszámadásFoglalkoztatottakTámogatások, szerződésekKözbeszerzésHirdetményekNemeskocsMesteriMersevátOstffyasszonyfaJegyzői nyilvántartásokKözterület-felügyeletKözterületi kamerarendszerAdatvédelmi tájékoztatóCímkezeléssel érintett címekMersevát Község ÖnkormányzataMesteri Község ÖnkormányzataHelyi rendeletek 2020Nemeskocs Község ÖnkormányzataAz önkormányzat vezetéseElérhetőségi adatokÜgyfélfogadásFelettes szervMagyar Falu ProgramRendeletek 2023Rendeletek 2022Rendeletek 2021Rendeletek 2020Rendeletek 2019Költségvetések, zárszámadásokÁltalános közzétételi listaKözterületi TFROstffyasszonyfa Község ÖnkormáAktuálisBemutatkozásPolgármesteri köszöntőVárosunk történeteVárosvezetésEgyházakRómai Katolikus EgyházEvangélikus EgyházReformátus EgyházHelyi buszmenetrendSzakrendelésekÓvodaÉrtéktárCelldömölki Értéktár BizottságCelldömölki ÉrtéktárJavaslat az értéktárbaKapcsolatKözérdekű adatokOrvosi ügyeletÖnkormányzatVárosvezetésKépviselőtestületBizottságokTestületi ülések20092010201120122013201420152016201720182019202020212022Helyi rendeletek20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022ÁlláshelyekDokumentumokRendezési terv módosításIngatlanokIntézményekKMKKKresznerics Ferenc KönyvtárKemenes VulkánparkGazdasági társaságokTársulásokKisebbségi ÖnkormányzatKözérdekű adatokSportEU-s pályázatokEsélyegyenlőségi akciók és szeÖnkormányzati épületek energetCBG energetikai felújításaKözösségi Közlekedés fejlesztéNapelemes rendszer telepítéseCelldömölk szervezetfejlesztésIvóvízminőség javítás KEOP Izsákfa városrész KEOP projektCBG akadálymentesítéseKompetencia alapú nevelésA közösségi tér megújítása Polgármesteri Hiv. szerv. fejlVulkán parkOrvosi rendelő korszerűsítéseMűsz. Szki. akadálymentesítéseEsélyegyenlőségi programXXI. századi isk. megteremtéseTanulói Laptop ProgramVörösmarty utcai óvoda felújítInfokommunikációs technológia Széchenyi 2020TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02089TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00203TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052TOP-7.1.1-16-2017-00103KEHOP-2.2.1-15-2015-0001TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-0066TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00010TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002Közterület-felügyeletKözterületi kamerarendszerAdatvédelmi tájékoztatóTurizmusVulkán fürdőNevezetességek, látnivalókSág hegyTourinform irodaSzálláshelyekVendéglátásSzabadidő