Celldömölk Város Honlapja

Ugrás a menüre

 Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

Osztály neve: Titkárság
Telefon: 06 95 777-811
E-mail:

celldomolk@celldomolk.hu

Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik E-mail
Lórántfy Tibor 06 95 777-806 Szakmai referens lorantfy.tibor@celldomolk.hu
Horváth Andrea 06 95 777-811 Titkárnő, Szervezési ügyintéző kovacsne.horvath.andrea@celldomolk.hu
Falusiné Magyar Csilla 06 95 777-816 Egészségügyi szakreferens, Merseváti ügyek. falusine.magyar.csilla@celldomolk.hu
Szalai-Ziembicki Dóra 06 95 777-809

Oktatási és közművelődési szakreferens

Turizmus, sajtó

 ziembicki.dora@celldomolk.hu
Szabóné Márton Nóra 06 95 777-812 Szervezési ügyintéző marton.nora@celldomolk.hu
Geiger Ernő   Hivatali gk. vezető  
Némethné Berki Veronika 06 95 777-803 Informatikus, elektronikus információbiztonsági vezető berki.veronika@celldomolk.hu
Mecséri Gyula 06 95 777-810 Telefonközpontos  
Brennerné Gorza Mária 06 95 777-821 Anyakönyvvezető brennerne.gorza.maria@celldomolk.hu
Horváth Ildikó 06 95 777-813 szociális csoportvezető horvath.ildiko@celldomolk.hu
Takács Mária 06 95 777-820 Hagyatéki és szociális ügyintéző takacs.maria@celldomolk.hu
Finta Krisztián 06 95 777-819 Szociális ügyintéző finta.krisztian@celldomolk.hu
Hegedüsné Major Katalin 06 95 420-106 Alsósági ügyintéző hegedusne.major.katalin@celldomolk.hu
Giordanné Holpert Gabriella 06 95 777-822 Ügykezelő, gépíró giordanne.holpert.gabriella@celldomolk.hu
Finta Lászlóné 06 95 777-822 Ügykezelő finta.laszlone@celldomolk.hu

 

Osztály neve: Műszaki iroda
Vezető: Dummel Ottó
Telefon: 06 95 777-831
E-mail: dummel.otto@celldomolk.hu
Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik E-mail
Burján Szabolcs 06 95 777-829 Település fejlesztési és beruházási ügyintéző
burjan.szabolcs@celldomolk.hu
Kocsis Orsolya 06 95 777-830

Környezetvédelmi és pályázatkezelési

ügyintéző

kocsis.orsolya@celldomolk.hu
Császár Réka 06 95 777-826 Építés igazgatási ügyintéző
csaszar.reka@celldomolk.hu
Nagy Antal 06 95 777-825 Főelőadó Közterületfelügyelet
nagy.antal@celldomolk.hu
Kovács Tibor

06 95 777-818

Építés igazgatási ügyintéző

kovacs.tibor@celldomolk.hu

Szalai-Ziembicki Dóra 06 95 777-833 Pályázati ügyintéző ziembicki.dora@celldomolk.hu
Portschy Tamás 06 95 777-831 Főépítész (csütörtökönként) foepitesz@celldomolk.hu
  
Osztály neve: Pénzügyi iroda
Vezető: Mesterházyné Kovács Lilla
Telefon: 06 95 777-824
E-mail: mesterhazyne.kovacs.lilla@celldomolk.hu
Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik  E-mail
Kovács Nóra 06 95 777-807 Költségvetési ügyintéző
kosztolanczi.nora@celldomolk.hu
Szomorkovics Alexandra 06 95 777-807 Költségvetési ügyintéző szomorkovics.alexandra@celldomolk.hu
Németh Lászlóné 06 95 777-814 Költségvetési ügyintéző nemeth.laszlone@celldomolk.hu
Gángóné Vörös Veronika 06 95 777-871 pénzügyi ügyintéző gangone.voros.veronika@celldomolk.hu
Lampért Tibor 06 95 777-871 pénzügyi ügyintéző lampert.tibor@celldomolk.hu
Mayer Noémi 06 95 777-874 községgazdálkodási csoportvezető mayer.noemi@celldomolk.hu
Pongorné Nagy Ildikó 06 95 777-872 pénzügyi ügyintéző pongorne.nagy.ildiko@celldomolk.hu
Csonkáné Béres Anikó 06 95 777-872 pénzügyi ügyintéző csonkane.beres.aniko@celldomolk.hu 
Szabados Henrietta 06 95 777-874 intézménygazdálkodási csoportvezető szabados.henrietta@celldomolk.hu
Büki Lászlóné 06 95 777-873 intézményi könyvelő buki.laszlone@celldomolk.hu
Szabó Hajnalka 06 95 777-873 intézményi könyvelő szabo.hajnalka@celldomolk.hu
Balázs Viktória 06 95 777-877 intézményi könyvelő balazs.viktoria@celldomolk.hu
Szabados Zoltán 06 95 777-876

intézményi könyvelő

szabados.zoltan@celldomolk.hu

Sebestyén Dezsőné 06 95 777-876 intézményi könyvelő sebestyen.dezsone@celldomolk.hu

 

Osztály neve: Pénzügyi iroda / Adó csoport
Vezető: Mesterházyné Kovács Lilla
Telefon: 06 95 777-824
Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik E-mail
Treiber Zita 06 95 777-805 Adó ügyintéző treiber.zita@celldomolk.hu
Molnár Ferencné Gyimesi Zsuzsanna 06 95 777-817 Adó ügyintéző gyimesi.zsuzsanna@celldomolk.hu
Ölbei Lívia 06 95 777-804 Adó ügyintéző olbei.livia@celldomolk.hu
Horváth Sándor 06 95 777-804 Adó ügyintéző horvath.sandor@celldomolk.hu

 

Vas Megyei Kormányhivatal

 

Celldömölki Járási Hivatala

 

Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik E-mail
Gecse József 06 95 795-001 hivatalvezető gecse.jozsef@vas.gov.hu
Bagicsné Sebestyén Zsuzsanna 06 95 795-002 hivatalvezető helyettes, osztályvezető bagicsne.zsuzsanna@vas.gov.hu 
Kaiger Edit 06 95 795-012 igazgatási szakügyintéző kaiger.edit@vas.gov.hu 
Gaál Péter 06 95 795-005 informatikai referens gaal.peter@vas.gov.hu 
Pálmai Zoltán István 06 95 795-016 szabálysértési szakügyintéző palmai.zoltan@vas.gov.hu 
Tuboly Zsuzsanna 06 95 795-015 szociális hatósági szakügyintéző   tuboly.zsuzsanna@vas.gov.hu 
Vikmon Szilvia 06 95 795-014 szociális hatósági szakügyintéző  vikmon.szilvia@vas.gov.hu 
Horváth Csaba Ferenc 06 95 795-019 szociális szakügyintéző 
horvath.csaba@vas.gov.hu 
Nagy Veronika 06 95 795-017 szociális szakügyintéző nagy.veronika@vas.gov.hu 
Beck Anita 06 95 795-007 hatósági szakügyintéző beck.anita@vas.gov.hu 
Bertalan Ágnes 06 95 795-033 ügyintéző varga.attilane@vas.gov.hu 
Hajba Ramóna 06 95 795-035 gyámügyi szakügyintéző hajba.ramona@vas.gov.hu 
Nemes Tímea 06 95 795-039 gyámügyi szakügyintéző nemes.timea@vas.gov.hu 
Györkös Judit Éva 06 95 795-036 gyámügyi szakügyintéző gyorkos.judit@vas.gov.hu 
Németh Dóra 06 95 795-038 gyámügyi szakügyintéző nemeth.dora@vas.gov.hu 
Hajasné Lukács Rita   iktató ügykezelő hajsne.rita@vas.gov.hu 
Kosztolánczi Andrea 06 95 795-020 iktató ügykezelő kosztolanczi.andrea@vas.gov.hu 
Árvai Tünde Dóra 06 70 400-8488 települési ügysegéd arvai.tunde@vas.gov.hu 
Dénes Richárd 06 95 795-025 települési ügysegéd denes.richard@vas.gov.hu 
Horváthné Mészáros Éva 06 70 400 8489 települési ügysegéd hajmasi.laszlone@vas.gov.hu 
Horváthné Dancsecs Katalin Mária 06 70 400-8487 települési ügysegéd horvathne.katalin@vas.gov.hu 
Horváthné Mészáros Éva 06 70 400-8489 települési ügysegéd horvathne.eva@vas.gov.hu 

 

 

Osztály neve: Kormányablak Osztály
Vezető: Somogyi Anikó Edina
Telefon: 06 95 795-004
E-mail: somogyi.aniko@vas.gov.hu
Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik E-mail
Lábos Ildikó 06 95 795-009

kormányablak szakügyintéző

labos.ildiko@vas.gov.hu
Kovács Lívia 06 95 795-008

kormányablak szakügyintéző

kovacs.livia@vas.gov.hu
Kókainé Foglszinger Csilla 06 95 795-010

kormányablak szakügyintéző

kokaine.csilla@vas.gov.hu
Imre Tünde 06 95 795-013

kormányablak szakügyintéző

imre.tunde@vas.gov.hu
Molnár-Berkes Nikoletta 06 95 795-213

kormányablak ügyintéző

molnar-berkes.nikoletta@vas.gov.hu
Osváthné Dénes Martina   kormányablak ügyintéző osvathne.martina@vas.gov.hu
Szomorkovits Lilla 06 95 795-006 kormányablak ügyintéző szomorkovits.lilla@vas.gov.hu

 

 

Osztály neve: Földhivatali Osztály
Cím: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 9.
Vezető: Fekete Ferenc
Telefon: 06 95 420-082
E-mail:

feketeferi@takarnet.hu

celldomolk@takarnet.hu

 

Ügyintéző

Telefon/e-mail:

Feladatokkal foglalkozik
Varga Zoltán

 06 95 420-082

varga.zoltan@vas.gov.hu

földmérési szakügyintéző

Dömölki Gábor

06 95 420-082

domolki.gabor@vas.gov.hu

földhivatali szakügyintéző

Rádli Erzsébet

 06 95 420-082

radli.erzsebet@vas.gov.hu

földhivatali ügyintéző

Karádiné Görög Anikó

 06 95 420-082

karadine.aniko@vas.gov.hu

földhasználati ügyintéző

Horváth-Szabó Tímea

06 95 420-082

szabo.timea@vas.gov.hu 

földhasználati ügyintéző

Vekszli Zsuzsanna

06 95 420-082

vekszli.zsuzsanna@vas.gov.hu 

igazgatási ügyintéző
Marton Diána

06 95 420-082

marton.diana@vas.gov.hu 

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző
Végh Anett Katalin

06 95 420 082

vegh.anett@vas.gov.hu 

ügykezelő

 

 

 

Osztály neve: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Cím: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 9.
Vezető: Dr. Tóth Zoltán István
Telefon: 06 95 795-040
E-mail:

toth.zoltan1@vas.gov.hu 

 

Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik
Dr. Baráth Tamás

 06 30 927 1266

barath.tamas@vas.gov.hu

hatósági állatorvos
Dr. Király István

06 30 946 9672

kiraly.istvan@vas.gov.hu 

hatósági állatorvos
Dr. Köteles Anita

06 95 795-041

koteles.anita@vas.gov.hu 

hatósági állatorvos
Dr. Kusmiczki Judit

06 95 795-042

kusmiczki.judit@vas.gov.hu 

hatósági állatorvos
Dr. Sterba Károly

06 30 217 7574

sterba.karoly@vas.gov.hu 

állatorvos

 Hírek
Cikkek
Közös Önkormányzati HivatalA hivatal vezetéseÜgyfélfogadásKözös Önkormányzati HivatalJárási Hivatal - OkmányirodaTelefonkönyvE-ÜgyintézésElektronikus ügyintézési portáElektronikus adó ügyintézésE-Papír szolgáltatásBevallási határidőkAdó ügyekSzociális ügyekKözérdekű adatokI. Szervezeti, személyzeti adaII. Tevékenységre, működésre vIII. Gazdálkodási adatokNyomtatványokKözbeszerzésHirdetményekNemeskocsMesteriMersevátOstffyasszonyfaCímkezeléssel érintett címekMersevát Község ÖnkormányzataMesteri Község ÖnkormányzataHelyi rendeletek 2020Nemeskocs Község ÖnkormányzataRendeletek 2020Ostffyasszonyfa Község ÖnkormáAktuálisBemutatkozásPolgármesteri köszöntőVárosunk történeteVárosvezetésEgyházakRómai Katolikus EgyházEvangélikus EgyházReformátus EgyházHelyi buszmenetrendÓvodaÉrtéktárCelldömölki Értéktár BizottságCelldömölki ÉrtéktárJavaslat az értéktárbaKapcsolatKözérdekű adatokOrvosi ügyeletÖnkormányzatVárosvezetésKépviselőtestületBizottságokTestületi ülésekHelyi rendeletek200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020ÁlláshelyekDokumentumokIngatlanokIntézményekKMKKKresznerics Ferenc KönyvtárKemenes VulkánparkGazdasági társaságokTársulásokKisebbségi ÖnkormányzatSportEU-s pályázatokEsélyegyenlőségi akciók és szeÖnkormányzati épületek energetCBG energetikai felújításaKözösségi Közlekedés fejlesztéNapelemes rendszer telepítéseCelldömölk szervezetfejlesztésIvóvízminőség javítás KEOP Izsákfa városrész KEOP projektCBG akadálymentesítéseKompetencia alapú nevelésA közösségi tér megújítása Polgármesteri Hiv. szerv. fejlVulkán parkOrvosi rendelő korszerűsítéseMűsz. Szki. akadálymentesítéseEsélyegyenlőségi programXXI. századi isk. megteremtéseTanulói Laptop ProgramVörösmarty utcai óvoda felújítInfokommunikációs technológia Széchenyi 2020TOP-7.1.1-16-2017-00103KEHOP-2.2.1-15-2015-0001TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-0066TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00010TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002TurizmusVulkán fürdőNevezetességek, látnivalókSág hegyTourinform irodaSzálláshelyekVendéglátásSzabadidő