Celldömölk Város Honlapja

Ugrás a menüre

 

 

H I R D E T M É N Y

 


Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 132/2022. (VI. 14.) sz. ök. határozatával döntött a Celldömölk, 992/1 hrsz alatti mentőállomásnak - a helyi mentőkocsis ellátás huszonnégy órás szolgálatban történő megvalósíthatósága érdekében szükséges - fejlesztéséhez kapcsolódóan, a vonatkozó építési övezeti paraméterek (min. telekméret, zöldfelületi mutató, hátsókert, építménymagasság, beépíthetőség szabályozása) módosítását tartalmazó településrendezési terv módosítási eljárás megindításáról.
Fentiek alapján, Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 23/2017. (XII. 21.) számú rendelete szerint, a minél szélesebb körű véleményezési partnerek bevonásának, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerének és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságának biztosítása érdekében, a folyamatban lévő településrendezési terv módosítás véleményezési dokumentációja, Celldömölk város honlapján (www.celldomolk.hu), az Önkormányzat-menüpont alatt, a „Rendezési terv módosítás” című tárhelyen elérhetővé vált.
A véleményezés módja:
A tervezett módosítással kapcsolatban felvilágosítás kérhető, illetve az elkészült módosítási tervdokumentáció ügyfélfogadási időben megtekinthető a Celldömölki Városháza (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) 101-es számú irodájában.
A véleményeket a polgármester nevére címezve, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal részére (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.). postai úton, illetve a hivatal@celldomolk.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 29/A. §-a szerinti lakossági fórum, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. §-ában foglalt szabályokat alkalmazva, elektronikus úton történik, a szakmai tájékoztató anyagnak a www.celldomolk.hu honlapon történő – fentiek szerinti - közzétételével, azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított 30 napon belül lehet megtenni elektronikus úton a hivatal@celldomolk.hu e-mail címre.

A vélemények benyújtási határideje: 2022. június 30. - 2022. július 29.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, valamint Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 23/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet alapján teszem közzé.

Együttműködésüket előre is köszönöm.


Celldömölk, 2022. június 29.

Fehér László
polgármester

 

 

Letölthető dokumentumok:

Hirdetmény aláírt

OMSZ terv

 Hírek
Cikkek
Közös Önkormányzati HivatalA hivatal vezetéseÜgyfélfogadásKözös Önkormányzati HivatalJárási Hivatal - OkmányirodaTelefonkönyvE-ÜgyintézésEgyüttműködő szervek tájékoztaInformációátadási SzabályzatÁltalános tájékoztató - ÜgyfélElektronikus ügyintézési portáE-Papír szolgáltatásElektronikus Fizetési SzolgáltÜgyintézés, NyomtatványokAdó ügyekBevallási határidőkSzociális ügyekNyomtatványokKözérdekű adatokI. Szervezeti, személyzeti adaII. Tevékenységre, működésre vIII. Gazdálkodási adatokÁltalános közzétételi listaKözbeszerzésHirdetményekNemeskocsMesteriMersevátOstffyasszonyfaJegyzői nyilvántartásokKözterület-felügyeletCímkezeléssel érintett címekMersevát Község ÖnkormányzataMesteri Község ÖnkormányzataHelyi rendeletek 2020Nemeskocs Község ÖnkormányzataMagyar Falu ProgramRendeletek 2020Rendeletek 2021Ostffyasszonyfa Község ÖnkormáAktuálisBemutatkozásPolgármesteri köszöntőVárosunk történeteVárosvezetésEgyházakRómai Katolikus EgyházEvangélikus EgyházReformátus EgyházHelyi buszmenetrendSzakrendelésekÓvodaÉrtéktárCelldömölki Értéktár BizottságCelldömölki ÉrtéktárJavaslat az értéktárbaKapcsolatKözérdekű adatokOrvosi ügyeletÖnkormányzatVárosvezetésKépviselőtestületBizottságokTestületi ülésekHelyi rendeletek2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021ÁlláshelyekDokumentumokRendezési terv módosításIngatlanokIntézményekKMKKKresznerics Ferenc KönyvtárKemenes VulkánparkGazdasági társaságokTársulásokKisebbségi ÖnkormányzatKözérdekű adatokSportEU-s pályázatokEsélyegyenlőségi akciók és szeÖnkormányzati épületek energetCBG energetikai felújításaKözösségi Közlekedés fejlesztéNapelemes rendszer telepítéseCelldömölk szervezetfejlesztésIvóvízminőség javítás KEOP Izsákfa városrész KEOP projektCBG akadálymentesítéseKompetencia alapú nevelésA közösségi tér megújítása Polgármesteri Hiv. szerv. fejlVulkán parkOrvosi rendelő korszerűsítéseMűsz. Szki. akadálymentesítéseEsélyegyenlőségi programXXI. századi isk. megteremtéseTanulói Laptop ProgramVörösmarty utcai óvoda felújítInfokommunikációs technológia Széchenyi 2020TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02089TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00203TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052TOP-7.1.1-16-2017-00103KEHOP-2.2.1-15-2015-0001TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-0066TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00010TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002TurizmusVulkán fürdőNevezetességek, látnivalókSág hegyTourinform irodaSzálláshelyekVendéglátásSzabadidő