Celldömölk Város Honlapja

Ugrás a menüre

  

 

 

 

Celldömölk Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése

  

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006

 

Kedvezményezett:

Celldömölk Város Önkormányzata

9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

  

Szerződött támogatás összege: 177.007.590 Ft

  

Támogatás mértéke: 100 %

  

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.02.28.

 

A projekt tartalma:

A tervezett beruházás a városközpont komplex rehabilitáció folytatásaként (II. ütem) értelmezhető. A piac működés jelenlegi minőségének javítása, korszerűsítése, az egységes belvárosi településkép megteremtése, valamint az eddig alulhasznosított területek új funkcióval való ellátása.

A projekt keretében felújításra kerülő piacon elsősorban a helyi termelők kínálják majd áruikat. A celldömölki városi piac hozzájárul a helyi alapanyagból előállított élelmiszerek, termékek népszerűsítéséhez, helyi fogyasztásban játszott szerepük növeléséhez. A piac közvetett módon hozzájárul a helyi, térségi kötődésű termelők versenyképességének növeléséhez, munkahelyek teremtéséhez, a helyi termeléshez és élelmiszer előállításhoz kapcsolódó hagyományok fennmaradásához, valamint helyi termékeken alapuló turisztikai programcsomagok kialakításához is.

A celldömölki piac fejlesztésében jelentős szerepet játszik a helyi termékek szerepének felértékelődése. A helyi termékek vásárlásával hozzájárulunk saját környezetünk fenntarthatóságához. Minden helyben elköltött forinttal segítjük a helyi gazdaság talpon maradását, munkahelyeket segítünk megőrizni vagy közvetetten újak teremtéséhez járulhatunk hozzá. A helyben megtermelt profit helyi fejlesztéseket generál. Ha saját környezetünkből szerezzük be a legfontosabb élelmiszereket, egyéb árukat, akkor csökkentjük a termeléssel, illetve a szállítással, csomagolással járó környezetterhelést. Divatos szóval élve, kisebb lesz ökológiai lábnyomunk.

A celldömölki piac elsősorban infrastrukturális fejlesztésekre szorul.

A konkrét infrastrukturális kihívásokat a piaccal kapcsolatban a következőkben összegezhetjük:

- a piac jelenlegi épületének felújítása részleges bontással, festéssel, új árusítóasztalokkal

- szilárd burkolatok kialakítása aszfaltból és térkőből

- közmű korszerűsítések

- a közvilágítás megújítása új lámpahelyek kialakításával, kandeláberek elhelyezésével

- a fedetlen piac jelenleg kihasználatlan, illetve alulhasznosított parkrészének - mely a jövőben közösségi térként is funkcionálna - rehabilitációja, a zöldfelület megújításával, bemutató gasztropiac kialakításával,

- új padok, hulladéktárolók kihelyezése

- kerékpártárolók kialakítása

- zöldfelület kialakítása füvesítéssel, cserje- és évelő növény ültetéssel

 A fejlesztés eredményeként létrejövő összefüggő egységes szerkezetű tér emeli a terület ázsióját. turisztikailag vonzóbb lesz, illetve javulnak az infrastrukturális körülmények.

 

A projekt megvalósításának előrehaladása:

Megkezdődött a városi piac felújítása:

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárások sikeres lezárását követően megkezdődött a projekt megvalósítási szakasza. Az építési munkák idejére a piac ideiglenesen más helyszínre került áthelyezésre. A piac épület felújításának kivitelezését a szerkezetépítést valamint a burkolatépítés részfeladatokat eltérő vállalkozó végzi. Az épületszerkezet szükséges bontási munkái megtörténtek. A tető vízelvezetésének biztosítására vápa került kialakításra. Az új tetőfedés tartószerkezete beépítésre került és arra fedést biztosító lemez fel lett helyezve. A burkolatépítési munkák is szintén a bontási munkákkal került előkészítésre. A kivitelező az épület körüli függőleges betonlábazatot a lépcső, csapadékcsatornát valamint a meglévő beton árusítóasztalokat is elbontotta. A továbbiakban elkészült az új lábazat beton alapja és a földfelszín feletti rész kialakításához szükséges szerelési munkák is megkezdődtek. A piactér és kapcsolódó infrastruktúra felújításának átalakításának kivitelezése is megkezdődött. A kivitelezési munkák biztonságos végzése érdekében az építéssel érintett terület elzárásra került a közúti forgalomtól. A területen lévő közművek nyomvonalai kitűzésre kerültek, majd a feltárás is megtörtént. A burkolat alatti közművezetékek cseréje megtörtént. A meglévő burkolat bontása folyamatosan valósul meg. Megkezdődtek az alépítményi munkák föld tükör kialakítással, az útszegély kavicságyazatának terítésével. Az új burkolatkialakításának megfelelően a süllyesztett útszegély kialakítása is elindult. A kivitelezés készültségi szintje elérte a 25 %-ot

 

Az előkészítési munkák mellett megkezdődött a végleges felület kialakítása:

Az építési munkák folyamatosan haladnak előre, a teljesítés szintje elérte az 50 %-ot. A fedett piac új burkolatának előkészítési munkái mint a csapadékcsatorna, épület körüli támfal, vasbeton piacbútorzat, valamint a lépcső bontási munkái megvalósultak. A beton támfal alépítménye és a támfal is elkészült. Az új burkolat síkjának megfelelően az aknafedlapok szintbe lettek emelve. A meglévő burkolat felbontásra került, a felület tisztítása megkezdődött. A felülvilágító tartószerkezete beépítésre került, amelyre a lexán burkolat is rögzítve lett. A fém tartószerkezet felületének festés előtti tisztítása megtörtént és az alapozó réteg felhordásra került. Az álmennyezet tartószerkezetének felszerelése megkezdődött. A szabadtéri burkolatépítés során folytatódtak az alépítményi munkák (föld tükör, fagyvédő kavicságyazat) megvalósítása. A burkolathatároknak megfelelően a süllyesztett szegély kiépítése folyamatosan halad. A dörken lemez és a geotextilia elhelyezése a burkolatépítéssel együtt folyamatosan történik meg. A CKT útalap és a térkő burkolat készítése megkezdődött.

  

A piac épület felújítási munkái teljesültek:

A kivitelezés folyamatban van és elérte a 75 %-os készültségi szintet. Elkészült a piac épületéhez csatlakozó járda és rámpa burkolata. Kialakításra került a betonlépcső. A megfelelően előkészített felületre felhordásra került a kiegyenlítő és a kopó aszfaltréteg, amely megfelelő mértékben lett tömörítve. A beton lábazat felülete vakolással és burkolással nyerte el a végleges megjelenését. Az épület álmennyezetének tartószerkezete beszerelését követően a lemezburkolat rögzítése is befejezett. A csapadék-vízelvezető csövek rendszerbe történő bekötése megtörtént. Az acéloszlopok felületére a védelmet és esztétikai megjelenést biztosító fedő felület is felkerült. Az új lámpatestek be lettek szerelve. A piac épület szerkezetének felújítása valamint a burkolat cseréjének műszaki-átadás átvétele sikeresen lezárult. A virágtartók és az árusító asztalok a helyükre kerültek és a lábazathoz rögzítve lettek a fa ülőpadok. A piac tér burkolatépítése folyamatosan halad előre. A szegélyek alatti fagyvédő kavicságyazat elkészült. Folyamatosan történik a süllyesztett és a kiemelt útszegély építése, a dörken lemez és a geotextilia elhelyezése, javítóréteg valamint a CKT útalap és a térkő burkolat készítése. A meglévő parkoló bontása megkezdődött.

  

A Városi Piac teljes megújítása megvalósult:

Befejeződtek a burkolat kialakításához szükséges alépítményi munkák, a süllyesztett és kiemelt útszegély építése, a dörken lemez és a geotextilia elhelyezése, a javítóréteg elkészítése, a CKT útalap és a térkő burkolat készítése. A meglévő parkoló átépítése megtörtént. Az új aszfaltburkolat fogadásához szükséges felület takarítással és emulzióval lett előkészítve. Az aszfalt kiegyenlítő réteg és kopóréteg is a helyére került. Az aknafedlapok az új burkolati szintnek megfelelően felemelésre kerültek. A zöldfelület kialakításához szükséges talajjavító humusz elterítésre került, majd a növények is a helyükre kerültek. A meglévő villanyoszlopok és falikarok cseréjére sor került. Az utcabútorok virágtartók kihelyezése megtörtént, és a kerékpártárolók rögzítésre kerültek. A műszaki átadás átvételi eljárás lezárásra került.

 

2019. augusztus 01-től már a megújult vásártér várja az árusokat és a vásárlókat.

  

A fejlesztés eredményeképpen a piac területének és a kapcsolódó infrastruktúrájának teljes fejlesztése megvalósult. Az árusok számára megfelelő környezet került kialakításra amely a vásárlók igényeit is hosszú távon kielégíti. A beruházás eredményeképpen a gyalog, kerékpárral, és a gépjárművel közlekedők is egyaránt meg tudják közelíteni piacon és környezetében elérhető kereskedőket, és kereskedelmi egységeket egyaránt.
 

A projekt képei a galériában is megtekinthetők: http://www.celldomolk.hu/aloldal.php?mod=galeria&id=297

 

Megkezdődött a városi piac felújítása

 

     

 

Az előkészítési munkák mellett megkezdődött a végleges felület kialakítása:

 

    

   

   

 

A piac épület felújítási munkái teljesültek:

 

   

   

 

A városi piac teljes megújítása megvalósult:

 

   

   

   

 

    

 

2019. augusztus 1-én már a megújult vásártér várja az árusokat:

 

   

   

 Hírek
Cikkek
Közös Önkormányzati HivatalA hivatal vezetéseÜgyfélfogadásKözös Önkormányzati HivatalJárási Hivatal - OkmányirodaTelefonkönyvE-ÜgyintézésEgyüttműködő szervek tájékoztaInformációátadási SzabályzatÁltalános tájékoztató - ÜgyfélElektronikus ügyintézési portáE-Papír szolgáltatásElektronikus Fizetési SzolgáltÜgyintézés, NyomtatványokAdó ügyekBevallási határidőkSzociális ügyekNyomtatványokKözérdekű adatokI. Szervezeti, személyzeti adaII. Tevékenységre, működésre vIII. Gazdálkodási adatokÁltalános közzétételi listaKözbeszerzésHirdetményekNemeskocsMesteriMersevátOstffyasszonyfaJegyzői nyilvántartásokKözterület-felügyeletCímkezeléssel érintett címekMersevát Község ÖnkormányzataMesteri Község ÖnkormányzataHelyi rendeletek 2020Nemeskocs Község ÖnkormányzataMagyar Falu ProgramRendeletek 2020Rendeletek 2021Ostffyasszonyfa Község ÖnkormáAktuálisBemutatkozásPolgármesteri köszöntőVárosunk történeteVárosvezetésEgyházakRómai Katolikus EgyházEvangélikus EgyházReformátus EgyházHelyi buszmenetrendSzakrendelésekÓvodaÉrtéktárCelldömölki Értéktár BizottságCelldömölki ÉrtéktárJavaslat az értéktárbaKapcsolatKözérdekű adatokOrvosi ügyeletÖnkormányzatVárosvezetésKépviselőtestületBizottságokTestületi ülésekHelyi rendeletek2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021ÁlláshelyekDokumentumokRendezési terv módosításIngatlanokIntézményekKMKKKresznerics Ferenc KönyvtárKemenes VulkánparkGazdasági társaságokTársulásokKisebbségi ÖnkormányzatKözérdekű adatokSportEU-s pályázatokEsélyegyenlőségi akciók és szeÖnkormányzati épületek energetCBG energetikai felújításaKözösségi Közlekedés fejlesztéNapelemes rendszer telepítéseCelldömölk szervezetfejlesztésIvóvízminőség javítás KEOP Izsákfa városrész KEOP projektCBG akadálymentesítéseKompetencia alapú nevelésA közösségi tér megújítása Polgármesteri Hiv. szerv. fejlVulkán parkOrvosi rendelő korszerűsítéseMűsz. Szki. akadálymentesítéseEsélyegyenlőségi programXXI. századi isk. megteremtéseTanulói Laptop ProgramVörösmarty utcai óvoda felújítInfokommunikációs technológia Széchenyi 2020TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02089TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00203TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052TOP-7.1.1-16-2017-00103KEHOP-2.2.1-15-2015-0001TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-0066TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00010TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002TurizmusVulkán fürdőNevezetességek, látnivalókSág hegyTourinform irodaSzálláshelyekVendéglátásSzabadidő