Celldömölk Város Honlapja

Ugrás a menüre Alapértelmezett oldal
Cikk címe: Álláspályázat - Óvodavezető
Cikk megjelenés: 2023-03-24

 

 

 

 

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
CELLDÖMÖLK ÉS KÖRNYÉKE KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

óvodavezető

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvoda pedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint.

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 1-től 2028. július 31-ig szól.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes

Munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Celldömölk

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázati kiírással kapcsolatban további információt: Szalai-Ziembicki Dóra nyújt, a 06/95/777-809-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (9500 Celldömölk Városháza tér 1.) Kérjük a borítékra feltüntetni: C/17571/2023 Óvodavezetői pályázat

- Személyesen: Fehér László elnök, Vas vármegye, 9500 Celldömölk Városháza tér 1.

Feltételek, Előnyök:

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

 

Elvárt végzettség/képesítés:

- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Óvodapedagógusok képzése,

Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség

 

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- felsőfokú képesítés, óvodapedagógusi végzettség

- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

- annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás alatt.

  

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

- önéletrajz

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

- adatkezelési nyilatkozat

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- vezetői program

- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.24. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A véleményezési eljárást követően a Celldömölk és környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.30. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Celldömölk Város Honlapja: www.celldomolk.hu valamint az Új Kemenesalja újság

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.24.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 
Cikk címe: Telefonkönyv
Cikk megjelenés: 2023-03-15

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

 

A hivatal vezetője:  
Jegyző Farkas Gábor
Telefonszám 06 95 777-801
E-mail farkas.gabor@celldomolk.hu

   

Aljegyző Szücs Andrea
Telefonszám 06 95 777-823
E-mail                       szucs.andrea@celldomolk.hu

  

Elektronikus információbiztonsági   vezető, informatikus

Némethné Berki Veronika 
Telefonszám 06 95 777-803                          
E-mail berki.veronika@celldomolk.hu  

  

Iroda neve Titkárság
Telefonszám 06 95 777-811
E-mail:

celldomolk@celldomolk.hu

Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik E-mail
Horváth Andrea 06 95 777-811 Titkárnő, Szervezési ügyintéző kovacsne.horvath.andrea@celldomolk.hu
Falusiné Magyar Csilla 06 95 777-816 Egészségügyi szakreferens, Merseváti ügyek. falusine.magyar.csilla@celldomolk.hu
Szalai-Ziembicki Dóra 06 95 777-809

Civil, oktatási, közművelődési és

turisztikai szakreferens

 ziembicki.dora@celldomolk.hu
Szabóné Márton Nóra 06 95 777-812 Szervezési ügyintéző marton.nora@celldomolk.hu
Mecséri Gyula 06 95 777-810 Telefonközpontos  
Horváth Ildikó 06 95 777-841 Anyakönyvvezető horvath.ildiko@celldomolk.hu
Somogyi Anikó Edina 06 95 777-847 Anyakönyvvezető somogyi.edina@celldomolk.hu
Treiber Zita 06 95 777-822 Irattáros treiber.zita@celldomolk.hu
Finta Lászlóné 06 95 777-822 Irattáros finta.laszlone@celldomolk.hu
Szarkali Dezső 06 95 777-821 Közterület-felügyelő szarkali.dezso@celldomolk.hu
Giczinger Gábor 06 95 777-821 Városgazda giczinger.gabor@celldomolk.hu
Ferenczi Sándor 06 95 777-825 Közbiztonsági referens/közterületfelügyelő ferenczi.sandor@celldomolk.hu

 

Csoport neve Szociális csoport
Vezető Horváth Ildikó
Telefonszám 06 95 777-813
E-mail: horvath.ildiko@celldomolk.hu

 

Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik E-mail
Takács Mária 06 95 777-820 Hagyatéki és szociális ügyintéző takacs.maria@celldomolk.hu
Udvardy Szilvia Veronika 06 95 777-819

Szociális ügyintéző, Alsósági ügyintéző

udvardy.szilvia@celldomolk.hu

 

Iroda neve Műszaki iroda
Vezető Dummel Ottó
Telefon 06 95 777-831
E-mail: dummel.otto@celldomolk.hu
Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik E-mail
Kocsis Orsolya 06 95 777-830 Irodavezető helyettes, környezetvédelmi és pályázatkezelési ügyintéző kocsis.orsolya@celldomolk.hu
Burján Szabolcs 06 95 777-829 Település fejlesztési és beruházási ügyintéző
burjan.szabolcs@celldomolk.hu
Császár Réka 06 95 777-826 Építés igazgatási ügyintéző, ipar-, kereskedelmi ügyintéző
csaszar.reka@celldomolk.hu
Jakus Tamás 06 95 777-833 Pályázati asszisztens jakus.tamas@celldomolk.hu
Nagy Antal 06 95 777-825 Közterületi, állatvédelmi és közbiztonsági referens
nagy.antal@celldomolk.hu
Novák Fanni 06 95 777-825 Közterületi ügyintéző
novak.fanni@celldomolk.hu
  
Iroda neve: Pénzügyi iroda
Vezető: Mesterházyné Kovács Lilla
Telefon: 06 95 777-824
E-mail: mesterhazyne.kovacs.lilla@celldomolk.hu
Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik  E-mail
Kovács Nóra 06 95 777-807 Költségvetési ügyintéző
kosztolanczi.nora@celldomolk.hu
Pipics-Szomorkovics Alexandra 06 95 777-807 Költségvetési ügyintéző szomorkovics.alexandra@celldomolk.hu
Németh Lászlóné 06 95 777-814 Költségvetési ügyintéző nemeth.laszlone@celldomolk.hu
Lampért Tibor 06 95 777-803 humánpolitikai és pénzügyi ügyintéző lampert.tibor@celldomolk.hu

 

Csoport neve Pénzügyi iroda / Községgazdálkodási csoport
Vezető Mayer Noémi
Telefon 06 95 777-853
E-mail mayer.noemi@celldomolk.hu

 

Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik  E-mail
Gángóné Vörös Veronika 06 95 777-871 Merseváti pénzügyi ügyintéző gangone.voros.veronika@celldomolk.hu
Pongorné Nagy Ildikó 06 95 777-872 Mesteri pénzügyi ügyintéző pongorne.nagy.ildiko@celldomolk.hu
Csonkáné Béres Anikó 06 95 777-872 Ostffyasszonyfai pénzügyi ügyintéző csonkane.beres.aniko@celldomolk.hu
Pálffy Lászlóné 06 95 438-034 Nemeskocsi pénzügyi ügyintéző onkormanyzat.nemeskocs@gmail.com

 

Csoport neve Pénzügyi iroda / Intézménygazdálkodási csoport
Vezető Remport Henrietta
Telefon 06 95 777-874
E-mail remport.henrietta@celldomolk.hu

 

Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik  E-mail
Győrvári-Németh Violetta 06 95 777-873 Intézményi könyvelő nemeth.violetta@celldomolk.hu
Szabó Hajnalka 06 95 777-873 Intézményi könyvelő szabo.hajnalka@celldomolk.hu
Büki Lilla 06 95 777-876 Intézményi könyvelő buki.laszlone@celldomolk.hu
Kissné Őri Éva 06 95 777-876 Intézményi könyvelő kissne.ori.eva@celldomolk.hu

 

Csoport neve Pénzügyi iroda / Adó csoport
Vezető Mesterházyné Kovács Lilla
Telefon 06 95 777-824
Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik E-mail
Molnár Ferencné Gyimesi Zsuzsanna 06 95 777-817 Adó ügyintéző gyimesi.zsuzsanna@celldomolk.hu
Ölbei Lívia 06 95 777-804 Adó ügyintéző olbei.livia@celldomolk.hu
Horváth Sándor 06 95 777-804 Adó ügyintéző horvath.sandor@celldomolk.hu

  

Celldömölk Város Önkormányzata

Vezető  
Polgármester Fehér László
Telefon 06 95 777-811
E-mail celldomolk@celldomolk.hu

 

Alpolgármester Söptei Józsefné
Telefon 06 95 777-811
E-mail celldomolk@celldomolk.hu

 

Alpolgármester Dr. Kovács Zoltán
Telefon 06 95 777-811
E-mail celldomolk@celldomolk.hu

 

Alpolgármester Hencz Kornél
Telefon 06 95 777-811
E-mail hencz.kornel@celldomolk.hu

 

Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik E-mail
Lórántfy Tibor 06 95 777-806 Szakmai referens lorantfy.tibor@celldomolk.hu
Sárközi Tibor 06 95 777-815 Személyi titkár sarkozi.tibor@celldomolk.hu
Németh Tamás Zoltán 06 95 777-815 Személyi titkár  
Giczi Sándor 06 95 777-806 Gépkocsivezető  

 

Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik E-mail
Portschy Tamás 06 95 777-831 Főépítész (csütörtökönként) foepitesz@celldomolk.huCikk címe: Járási Hivatal - Kormányablak ügyfélfogadási rendje
Cikk megjelenés: 2023-03-15

Cím: 9500 Celldömölk, Kossuth utca 5.

  

Időpontfoglalás az interneten: Központi Időpontfoglaló Rendszer - Kormányablak (gov.hu)

  

Ügyfélfogadási rend:

 

Nap Óra
Hétfő: 08.00-18.00
Kedd: 08.00-16.00
Szerda: 08.00-18.00
Csütörtök: 08.00-16.00
Péntek: 08.00-12.00

 

A Kormányablak ügyintézéshez szükséges további információk, ügyleírások a www.nyilvantarto.hu honlap Ügyintézés menüpontjában találhatók.

 

 
Cikk címe: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011
Cikk megjelenés: 2023-02-23

„Konyha fejlesztése Celldömölkön” 

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011

Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata

Szerződött támogatás összege: 200 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.01.31.

A projekt tartalma:
A projekt megvalósításával Celldömölk Város Önkormányzatának célja a közel egy évtizede üresen és kihasználatlanul álló, korábban is főzőkonyhaként működő 9500 Celldömölk, Árpád u. 18. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épület felújítása és korszerűsítése, egy 450 adagos szociális étkeztetést ellátó főzőkonyha, gluténmentes konyha kialakításával, projektarányos akadálymentesítésével, korszerű konyhatechnológiai eszközök beszerzésével, épületenergetikai felújításával, valamint szociális étkeztetés területén az idős generáció egészségi állapotának javítása, megóvása érdekében magas minőségű, széleskörű étkezési szolgáltatás nyújtása.
A projekt keretében a Népjóléti Szolgálat Szociális Konyhája számára szociális étkeztetést ellátó főzőkonyhának helyet biztosító épület felújítása, a szolgáltatás minőségi ellátásához szükséges eszközök beszerzése, elavult konyhatechnológiai berendezések cseréje, valamint a működési költségek csökkentésére épületenergetikai, továbbá megújuló energiaforrást kihasználva napelemek telepítése valósul meg, ezáltal javítva a szociális étkeztetést, étkeztetési szolgáltatást, a szolgáltatás elérhetőségének javítását, a szolgáltatást igénybevevők életminőségét.
Cikk címe: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008
Cikk megjelenés: 2023-02-21

 

„Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése Celldömölk” 

  

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008

Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata

Szerződött támogatás összege: 311 909 224 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.01.31.

A projekt tartalma:
Celldömölk Város Önkormányzata a település legnagyobb teherforgalmát lebonyolító önkormányzati tulajdonban lévő gyűjtőút felújítását tervezi megvalósítani. A Dr. Szomraky Zoltán utca a Sárvár - Pápa 834 számút úton Celldömölk belterületén lévő magassági korlátozással használható vasúti aluljáró miatt elkerülő útként szolgál a városon belül a városközponton keresztül Sárvár, Pápa és Jánosháza irányába haladó kamion forgalomnak, ugyanakkor ezen a városi gyűjtőúton érhetők el a legnagyobb forgalmat lebonyolító közintézmények, úgy, mint a városháza, a kórház és rendelőintézet, a gimnázium, a temető, vagy a város legjelentősebb munkáltatója a Swietelsky Vasúttechnika Kft. A burkolat felülete a nagyszámú tehergépjármű használatának okán elhasználódott, több helyen megsüllyedt, mozaikosan törött, ezért teljes körű felújítása elengedhetetlen a hosszú távú üzemeltethetőség érdekében
A projekt közvetlen célja, hogy Celldömölk város belterületén az önkormányzati úthálózat minősége tovább fejlődjön úgy, hogy a helyben generálódó forgalom részére és az átmenő tranzit forgalom számára is hosszú távon megfelelő minőségű és teherbírású pályaszerkezet álljon rendelkezésére. Cél továbbá a közlekedésbiztonság növelése, az országos közúthoz való csatlakozó torkolat szélesítése a gyorsabb és biztonságosabb áteresztő kapacitás növelés érdekében, illetve a nagyszámú kerékpárforgalom (intézményekbe, temetőkhöz) biztonsági sávjának kijelölésével, a jelentős átmenő teherforgalomtól való szétválasztással. A Dr. Szomraky u. és a Szentháromság tér kereszteződésének átalakításával a gépjárművek és a gyalogosok biztonsága, valamint a városközpont környezeti terhelése javul, mert a kereszteződés áteresztő kapacitása növekszik. Ugyancsak biztonságnövelő elem a közvilágítás korszerűsítése, ami amellett, hogy energiatakarékos LED-es világítást kap, a magasabb fényerősséggel a jobb láthatóságot biztosítja a közlekedés minden résztvevője számára.

 
Következő 5 cikk Előző 5 cikk Vissza a keződ oldalra


Hírek
Cikkek
Közös Önkormányzati HivatalA hivatal vezetéseÜgyfélfogadásKözös Önkormányzati HivatalJárási Hivatal - OkmányirodaTelefonkönyvE-ÜgyintézésÁltalános tájékoztató - ÜgyfélEgyüttműködő szervek tájékoztaElektronikus ügyintézési portáE-Papír szolgáltatásElektronikus Fizetési SzolgáltInformációátadási SzabályzatÜgyintézés, NyomtatványokAdó ügyekSzociális ügyekBevallási határidőkNyomtatványokKözérdekű adatokÁltalános közzétételi listaI. Szervezeti, személyzeti adaSzervezet adataiSzervezeti struktúraSzerv vezetőiElérhetőségekTestület adataiKözalapítványokKöltségvetési szervekGazdálkodó szervekLapokFelettes szervII. Tevékenységre, működésre vFeladat- és hatáskörHatósági ügyekKözszolgáltatásokNyilvántartásokNyilvános kiadványokDöntéshozatal, ülésekHirdetmények, közleményekPályázatokIII. Gazdálkodási adatokEllenőrzésekMűködési statisztikaKöltségvetésBeszámolóZárszámadásFoglalkoztatottakTámogatások, szerződésekKözbeszerzésHirdetményekNemeskocsMesteriMersevátOstffyasszonyfaJegyzői nyilvántartásokKözterület-felügyeletKözterületi kamerarendszerAdatvédelmi tájékoztatóCímkezeléssel érintett címekMersevát Község ÖnkormányzataMesteri Község ÖnkormányzataHelyi rendeletek 2020Nemeskocs Község ÖnkormányzataMagyar Falu ProgramRendeletek 2020Rendeletek 2021Ostffyasszonyfa Község ÖnkormáAktuálisBemutatkozásPolgármesteri köszöntőVárosunk történeteVárosvezetésEgyházakRómai Katolikus EgyházEvangélikus EgyházReformátus EgyházHelyi buszmenetrendSzakrendelésekÓvodaÉrtéktárCelldömölki Értéktár BizottságCelldömölki ÉrtéktárJavaslat az értéktárbaKapcsolatKözérdekű adatokOrvosi ügyeletÖnkormányzatVárosvezetésKépviselőtestületBizottságokTestületi ülések20092010201120122013201420152016201720182019202020212022Helyi rendeletek20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022ÁlláshelyekDokumentumokRendezési terv módosításIngatlanokIntézményekKMKKKresznerics Ferenc KönyvtárKemenes VulkánparkGazdasági társaságokTársulásokKisebbségi ÖnkormányzatKözérdekű adatokSportEU-s pályázatokEsélyegyenlőségi akciók és szeÖnkormányzati épületek energetCBG energetikai felújításaKözösségi Közlekedés fejlesztéNapelemes rendszer telepítéseCelldömölk szervezetfejlesztésIvóvízminőség javítás KEOP Izsákfa városrész KEOP projektCBG akadálymentesítéseKompetencia alapú nevelésA közösségi tér megújítása Polgármesteri Hiv. szerv. fejlVulkán parkOrvosi rendelő korszerűsítéseMűsz. Szki. akadálymentesítéseEsélyegyenlőségi programXXI. századi isk. megteremtéseTanulói Laptop ProgramVörösmarty utcai óvoda felújítInfokommunikációs technológia Széchenyi 2020TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02089TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00203TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052TOP-7.1.1-16-2017-00103KEHOP-2.2.1-15-2015-0001TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-0066TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00010TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002Közterület-felügyeletKözterületi kamerarendszerAdatvédelmi tájékoztatóTurizmusVulkán fürdőNevezetességek, látnivalókSág hegyTourinform irodaSzálláshelyekVendéglátásSzabadidő