Telefonkönyv

2016.09.08.

 Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

Osztály neve: Titkárság
Telefon: 06 95 777-811
E-mail:

celldomolk@celldomolk.hu

Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik E-mail
Lórántfy Tibor 06 95 777-806 Szakmai referens lorantfy.tibor@celldomolk.hu
Horváth Andrea 06 95 777-811 Titkárnő, Szervezési ügyintéző kovacsne.horvath.andrea@celldomolk.hu
Falusiné Magyar Csilla 06 95 777-816 Egészségügyi szakreferens, Merseváti ügyek. falusine.magyar.csilla@celldomolk.hu
Szalai-Ziembicki Dóra 06 95 777-809

Oktatási és közművelődési szakreferens

Turizmus, sajtó

 ziembicki.dora@celldomolk.hu
Szabóné Márton Nóra 06 95 777-812 Szervezési ügyintéző marton.nora@celldomolk.hu
Geiger Ernő   Hivatali gk. vezető  
Némethné Berki Veronika 06 95 777-803 Informatikus, elektronikus információbiztonsági vezető berki.veronika@celldomolk.hu
Mecséri Gyula 06 95 777-810 Telefonközpontos  
Brennerné Gorza Mária 06 95 777-821 Anyakönyvvezető brennerne.gorza.maria@celldomolk.hu
Horváth Ildikó 06 95 777-813 szociális csoportvezető horvath.ildiko@celldomolk.hu
Takács Mária 06 95 777-820 Hagyatéki és szociális ügyintéző takacs.maria@celldomolk.hu
Finta Krisztián 06 95 777-819 Szociális ügyintéző finta.krisztian@celldomolk.hu
Hegedüsné Major Katalin 06 95 420-106 Alsósági ügyintéző hegedusne.major.katalin@celldomolk.hu
Giordanné Holpert Gabriella 06 95 777-822 Ügykezelő, gépíró giordanne.holpert.gabriella@celldomolk.hu
Finta Lászlóné 06 95 777-822 Ügykezelő finta.laszlone@celldomolk.hu

 

Osztály neve: Műszaki iroda
Vezető: Dummel Ottó
Telefon: 06 95 777-831
E-mail: dummel.otto@celldomolk.hu
Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik E-mail
Burján Szabolcs 06 95 777-829 Település fejlesztési és beruházási ügyintéző
burjan.szabolcs@celldomolk.hu
Kocsis Orsolya 06 95 777-830

Környezetvédelmi és pályázatkezelési

ügyintéző

kocsis.orsolya@celldomolk.hu
Császár Réka 06 95 777-826 Építés igazgatási ügyintéző
csaszar.reka@celldomolk.hu
Nagy Antal 06 95 777-825 Főelőadó Közterületfelügyelet
nagy.antal@celldomolk.hu
Kovács Tibor

06 95 777-818

Építés igazgatási ügyintéző

kovacs.tibor@celldomolk.hu

Szalai-Ziembicki Dóra 06 95 777-833 Pályázati ügyintéző ziembicki.dora@celldomolk.hu
Portschy Tamás 06 95 777-831 Főépítész (csütörtökönként) foepitesz@celldomolk.hu
  
Osztály neve: Pénzügyi iroda
Vezető: Mesterházyné Kovács Lilla
Telefon: 06 95 777-824
E-mail: mesterhazyne.kovacs.lilla@celldomolk.hu
Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik  E-mail
Kovács Nóra 06 95 777-807 Költségvetési ügyintéző
kosztolanczi.nora@celldomolk.hu
Szomorkovics Alexandra 06 95 777-807 Költségvetési ügyintéző szomorkovics.alexandra@celldomolk.hu
Németh Lászlóné 06 95 777-814 Költségvetési ügyintéző nemeth.laszlone@celldomolk.hu
Gángóné Vörös Veronika 06 95 777-871 pénzügyi ügyintéző gangone.voros.veronika@celldomolk.hu
Lampért Tibor 06 95 777-871 pénzügyi ügyintéző lampert.tibor@celldomolk.hu
Mayer Noémi 06 95 777-874 községgazdálkodási csoportvezető mayer.noemi@celldomolk.hu
Pongorné Nagy Ildikó 06 95 777-872 pénzügyi ügyintéző pongorne.nagy.ildiko@celldomolk.hu
Csonkáné Béres Anikó 06 95 777-872 pénzügyi ügyintéző csonkane.beres.aniko@celldomolk.hu 
Szabados Henrietta 06 95 777-874 intézménygazdálkodási csoportvezető szabados.henrietta@celldomolk.hu
Büki Lászlóné 06 95 777-873 intézményi könyvelő buki.laszlone@celldomolk.hu
Szabó Hajnalka 06 95 777-873 intézményi könyvelő szabo.hajnalka@celldomolk.hu
Balázs Viktória 06 95 777-877 intézményi könyvelő balazs.viktoria@celldomolk.hu
Szabados Zoltán 06 95 777-876

intézményi könyvelő

szabados.zoltan@celldomolk.hu

Sebestyén Dezsőné 06 95 777-876 intézményi könyvelő sebestyen.dezsone@celldomolk.hu

 

Osztály neve: Pénzügyi iroda / Adó csoport
Vezető: Mesterházyné Kovács Lilla
Telefon: 06 95 777-824
Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik E-mail
Treiber Zita 06 95 777-805 Adó ügyintéző treiber.zita@celldomolk.hu
Molnár Ferencné Gyimesi Zsuzsanna 06 95 777-817 Adó ügyintéző gyimesi.zsuzsanna@celldomolk.hu
Ölbei Lívia 06 95 777-804 Adó ügyintéző olbei.livia@celldomolk.hu
Horváth Sándor 06 95 777-804 Adó ügyintéző horvath.sandor@celldomolk.hu

 

Vas Megyei Kormányhivatal

 

Celldömölki Járási Hivatala

 

Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik E-mail
Gecse József 06 95 795-001 hivatalvezető gecse.jozsef@vas.gov.hu
Bagicsné Sebestyén Zsuzsanna 06 95 795-002 hivatalvezető helyettes, osztályvezető bagicsne.zsuzsanna@vas.gov.hu 
Kaiger Edit 06 95 795-012 igazgatási szakügyintéző kaiger.edit@vas.gov.hu 
Gaál Péter 06 95 795-005 informatikai referens gaal.peter@vas.gov.hu 
Pálmai Zoltán István 06 95 795-016 szabálysértési szakügyintéző palmai.zoltan@vas.gov.hu 
Tuboly Zsuzsanna 06 95 795-015 szociális hatósági szakügyintéző   tuboly.zsuzsanna@vas.gov.hu 
Vikmon Szilvia 06 95 795-014 szociális hatósági szakügyintéző  vikmon.szilvia@vas.gov.hu 
Horváth Csaba Ferenc 06 95 795-019 szociális szakügyintéző 
horvath.csaba@vas.gov.hu 
Nagy Veronika 06 95 795-017 szociális szakügyintéző nagy.veronika@vas.gov.hu 
Beck Anita 06 95 795-007 hatósági szakügyintéző beck.anita@vas.gov.hu 
Bertalan Ágnes 06 95 795-033 ügyintéző varga.attilane@vas.gov.hu 
Hajba Ramóna 06 95 795-035 gyámügyi szakügyintéző hajba.ramona@vas.gov.hu 
Nemes Tímea 06 95 795-039 gyámügyi szakügyintéző nemes.timea@vas.gov.hu 
Györkös Judit Éva 06 95 795-036 gyámügyi szakügyintéző gyorkos.judit@vas.gov.hu 
Németh Dóra 06 95 795-038 gyámügyi szakügyintéző nemeth.dora@vas.gov.hu 
Hajasné Lukács Rita   iktató ügykezelő hajsne.rita@vas.gov.hu 
Kosztolánczi Andrea 06 95 795-020 iktató ügykezelő kosztolanczi.andrea@vas.gov.hu 
Árvai Tünde Dóra 06 70 400-8488 települési ügysegéd arvai.tunde@vas.gov.hu 
Dénes Richárd 06 95 795-025 települési ügysegéd denes.richard@vas.gov.hu 
Horváthné Mészáros Éva 06 70 400 8489 települési ügysegéd hajmasi.laszlone@vas.gov.hu 
Horváthné Dancsecs Katalin Mária 06 70 400-8487 települési ügysegéd horvathne.katalin@vas.gov.hu 
Horváthné Mészáros Éva 06 70 400-8489 települési ügysegéd horvathne.eva@vas.gov.hu 

 

 

Osztály neve: Kormányablak Osztály
Vezető: Somogyi Anikó Edina
Telefon: 06 95 795-004
E-mail: somogyi.aniko@vas.gov.hu
Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik E-mail
Lábos Ildikó 06 95 795-009

kormányablak szakügyintéző

labos.ildiko@vas.gov.hu
Kovács Lívia 06 95 795-008

kormányablak szakügyintéző

kovacs.livia@vas.gov.hu
Kókainé Foglszinger Csilla 06 95 795-010

kormányablak szakügyintéző

kokaine.csilla@vas.gov.hu
Imre Tünde 06 95 795-013

kormányablak szakügyintéző

imre.tunde@vas.gov.hu
Molnár-Berkes Nikoletta 06 95 795-213

kormányablak ügyintéző

molnar-berkes.nikoletta@vas.gov.hu
Osváthné Dénes Martina   kormányablak ügyintéző osvathne.martina@vas.gov.hu
Szomorkovits Lilla 06 95 795-006 kormányablak ügyintéző szomorkovits.lilla@vas.gov.hu

 

 

Osztály neve: Földhivatali Osztály
Cím: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 9.
Vezető: Fekete Ferenc
Telefon: 06 95 420-082
E-mail:

feketeferi@takarnet.hu

celldomolk@takarnet.hu

 

Ügyintéző

Telefon/e-mail:

Feladatokkal foglalkozik
Varga Zoltán

 06 95 420-082

varga.zoltan@vas.gov.hu

földmérési szakügyintéző

Dömölki Gábor

06 95 420-082

domolki.gabor@vas.gov.hu

földhivatali szakügyintéző

Rádli Erzsébet

 06 95 420-082

radli.erzsebet@vas.gov.hu

földhivatali ügyintéző

Karádiné Görög Anikó

 06 95 420-082

karadine.aniko@vas.gov.hu

földhasználati ügyintéző

Horváth-Szabó Tímea

06 95 420-082

szabo.timea@vas.gov.hu 

földhasználati ügyintéző

Vekszli Zsuzsanna

06 95 420-082

vekszli.zsuzsanna@vas.gov.hu 

igazgatási ügyintéző
Marton Diána

06 95 420-082

marton.diana@vas.gov.hu 

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző
Végh Anett Katalin

06 95 420 082

vegh.anett@vas.gov.hu 

ügykezelő

 

 

 

Osztály neve: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Cím: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 9.
Vezető: Dr. Tóth Zoltán István
Telefon: 06 95 795-040
E-mail:

toth.zoltan1@vas.gov.hu 

 

Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik
Dr. Baráth Tamás

 06 30 927 1266

barath.tamas@vas.gov.hu

hatósági állatorvos
Dr. Király István

06 30 946 9672

kiraly.istvan@vas.gov.hu 

hatósági állatorvos
Dr. Köteles Anita

06 95 795-041

koteles.anita@vas.gov.hu 

hatósági állatorvos
Dr. Kusmiczki Judit

06 95 795-042

kusmiczki.judit@vas.gov.hu 

hatósági állatorvos
Dr. Sterba Károly

06 30 217 7574

sterba.karoly@vas.gov.hu 

állatorvos

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb