Telefonkönyv

2016.09.08.

 Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

Osztály neve: Titkárság
Telefon: 06 95 777-811
E-mail:

celldomolk@celldomolk.hu

Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik E-mail
Lórántfy Tibor 06 95 777-806 Szakmai referens lorantfy.tibor@celldomolk.hu
Finta Krisztián 06 95 777-827 Személyi titkár finta.krisztian@celldomolk.hu
Horváth Andrea 06 95 777-811 Titkárnő, Szervezési ügyintéző kovacsne.horvath.andrea@celldomolk.hu
Falusiné Magyar Csilla 06 95 777-816 Egészségügyi szakreferens, Merseváti ügyek. falusine.magyar.csilla@celldomolk.hu
Tulok Gabriella 06 95 777-809

Oktatási és közművelődési szakreferens

Turizmus, sajtó

 tulok.gabriella@celldomolk.hu
Szabóné Márton Nóra 06 95 777-812 Szervezési ügyintéző marton.nora@celldomolk.hu
Geiger Ernő   Hivatali gk. vezető  
Némethné Berki Veronika 06 95 777-803 Informatikus, elektronikus információbiztonsági vezető berki.veronika@celldomolk.hu
Mecséri Gyula 06 95 777-810 Telefonközpontos  
Brennerné Gorza Mária 06 95 777-821 Anyakönyvvezető brennerne.gorza.maria@celldomolk.hu
Horváth Ildikó 06 95 777-813 szociális csoportvezető horvath.ildiko@celldomolk.hu
Takács Mária 06 95 777-820 Hagyatéki és szociális ügyintéző takacs.maria@celldomolk.hu
Nagy Zoltán 06 95 777-819 Szociális ügyintéző nagy.zoltan@celldomolk.hu
Hegedüsné Major Katalin 06 95 420-106 Alsósági ügyintéző hegedusne.major.katalin@celldomolk.hu
Giordanné Holpert Gabriella 06 95 777-822 Ügykezelő, gépíró giordanne.holpert.gabriella@celldomolk.hu
Finta Lászlóné 06 95 777-822 Ügykezelő finta.laszlone@celldomolk.hu

 

Osztály neve: Műszaki iroda
Vezető: Dummel Ottó
Telefon: 06 95 777-831
E-mail: dummel.otto@celldomolk.hu
Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik E-mail
Burján Szabolcs 06 95 777-829 Település fejlesztési és beruházási ügyintéző
burjan.szabolcs@celldomolk.hu
Kocsis Orsolya 06 95 777-830

Környezetvédelmi és pályázatkezelési

ügyintéző

kocsis.orsolya@celldomolk.hu
Császár Réka 06 95 777-826 Építés igazgatási ügyintéző
csaszar.reka@celldomolk.hu
Nagy Antal 06 95 777-825 Főelőadó Közterületfelügyelet
nagy.antal@celldomolk.hu
Kovács Tibor

06 95 777-818

Építés igazgatási ügyintéző

kovacs.tibor@celldomolk.hu

Szalai-Ziembicki Dóra 06 95 777-833 Pályázati ügyintéző ziembicki.dora@celldomolk.hu
Portschy Tamás 06 95 777-831 Főépítész (csütörtökönként) foepitesz@celldomolk.hu
  
Osztály neve: Pénzügyi iroda
Vezető: Mesterházyné Kovács Lilla
Telefon: 06 95 777-824
E-mail: mesterhazyne.kovacs.lilla@celldomolk.hu
Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik  E-mail
Kovács Nóra 06 95 777-807 Költségvetési ügyintéző
kosztolanczi.nora@celldomolk.hu
Szomorkovics Alexandra 06 95 777-807 Költségvetési ügyintéző szomorkovics.alexandra@celldomolk.hu
Németh Lászlóné 06 95 777-814 Költségvetési ügyintéző nemeth.laszlone@celldomolk.hu
Gángóné Vörös Veronika 06 95 777-871 pénzügyi ügyintéző gangone.voros.veronika@celldomolk.hu
Lampért Tibor 06 95 777-871 pénzügyi ügyintéző lampert.tibor@celldomolk.hu
Mayer Noémi 06 95 777-874 községgazdálkodási csoportvezető mayer.noemi@celldomolk.hu
Pongorné Nagy Ildikó 06 95 777-872 pénzügyi ügyintéző pongorne.nagy.ildiko@celldomolk.hu
Csonkáné Béres Anikó 06 95 777-872 pénzügyi ügyintéző csonkane.beres.aniko@celldomolk.hu 
Szabados Henrietta 06 95 777-874 intézménygazdálkodási csoportvezető szabados.henrietta@celldomolk.hu
Büki Lászlóné 06 95 777-873 intézményi könyvelő buki.laszlone@celldomolk.hu
Szabó Hajnalka 06 95 777-873 intézményi könyvelő szabo.hajnalka@celldomolk.hu
Balázs Viktória 06 95 777-877 intézményi könyvelő balazs.viktoria@celldomolk.hu
Szabados Zoltán 06 95 777-876

intézményi könyvelő

szabados.zoltan@celldomolk.hu

Sebestyén Dezsőné 06 95 777-876 intézményi könyvelő sebestyen.dezsone@celldomolk.hu

 

Osztály neve: Pénzügyi iroda / Adó csoport
Vezető: Mesterházyné Kovács Lilla
Telefon: 06 95 777-824
Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik E-mail
Treiber Zita 06 95 777-805 Adó ügyintéző treiber.zita@celldomolk.hu
Molnár Ferencné Gyimesi Zsuzsanna 06 95 777-817 Adó ügyintéző gyimesi.zsuzsanna@celldomolk.hu
Horváth Rita 06 95 777-804 Adó ügyintéző kovacs.karolyne@celldomolk.hu
Horváth Sándor 06 95 777-804 Adó ügyintéző horvath.sandor@celldomolk.hu

 

Vas Megyei Kormányhivatal

 

Celldömölki Járási Hivatala

 

Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik E-mail
Gecse József 06 95 795-001 hivatalvezető gecse.jozsef@vas.gov.hu
Bagicsné Sebestyén Zsuzsanna 06 95 795-002 hivatalvezető helyettes, osztályvezető bagicsne.zsuzsanna@vas.gov.hu 
Holbok Szilvia 06 95 795-003 igazgatási szakügyintéző holbok.szilvia@vas.gov.hu 
Gaál Péter 06 95 795-005 informatikai referens gaal.peter@vas.gov.hu 
Pálmai Zoltán István 06 95 795-016 szabálysértési szakügyintéző palmai.zoltan@vas.gov.hu 
Káldiné Tuboly Zsuzsanna 06 95 795-015 hatósági és szociális szakügyintéző   tuboly.zsuzsanna@vas.gov.hu 
Vikmon Szilvia 06 95 795-014 hatósági és szociális szakügyintéző  vikmon.szilvia@vas.gov.hu 
Horváth Csaba Ferenc 06 95 795-019 hatósági és szociális szakügyintéző 
horvath.csaba@vas.gov.hu 
Nagy Veronika 06 95 795-017 igazgatási szakügyintéző nagy.veronika@vas.gov.hu 
Beck Anita 06 95 795-007 igazgatási szakügyintéző beck.anita@vas.gov.hu 
Varga Attiláné 06 95 795-012 igazgatási szakügyintéző varga.attilane@vas.gov.hu 
Szakács Laura 06 95 777-838 gyámügyi szakügyintéző szakacs.laura@vas.gov.hu 
Nemes Tímea 06 95 777-837 gyámügyi szakügyintéző nemes.timea@vas.gov.hu 
Györkös Judit Éva 06 95 777-839 gyámügyi szakügyintéző gyorkos.judit@vas.gov.hu 
Németh Dóra 06 95 777-855 gyámügyi szakügyintéző nemeth.dora@vas.gov.hu 
Hajasné Lukács Rita 06 95 795-021 iktató ügykezelő hajsne.rita@vas.gov.hu 
Kosztolánczi Andrea 06 95 795-018 iktató ügykezelő kosztolanczi.andrea@vas.gov.hu 
Árvai Tünde Dóra 06 70 400-8488 települési ügysegéd arvai.tunde@vas.gov.hu 
Dénes Richárd 06 70 400-8492 települési ügysegéd denes.richard@vas.gov.hu 
Hajmási Lászlóné 06 70 400-8490  települési ügysegéd hajmasi.laszlone@vas.gov.hu 
Horváthné Dancsecs Katalin Mária 06 70 400-8487 települési ügysegéd horvathne.katalin@vas.gov.hu 
Horváthné Mészáros Éva 06 70 400-8489 települési ügysegéd horvathne.eva@vas.gov.hu 

 

 

Osztály neve: Kormányablak Osztály
Vezető: Somogyi Anikó Edina
Telefon: 06 95 795-004
E-mail: somogyi.aniko@vas.gov.hu
Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik E-mail
Lábos Ildikó 06 95 795-009

kormányablak szakügyintéző

labos.ildiko@vas.gov.hu
Kovács Lívia 06 95 795-008

kormányablak szakügyintéző

kovacs.livia@vas.gov.hu
Rozmánné Horváth Rita 06 95 795-010

kormányablak szakügyintéző

rozmanne.rita@vas.gov.hu
Imre Tünde 06 95 795-013

kormányablak szakügyintéző

imre.tunde@vas.gov.hu
Erőssné Tóth Klára 06 95 795-011

kormányablak ügyintéző

erossne.klara@vas.gov.hu
Osváthné Dénes Martina   kormányablak ügyintéző osvathne.martina@vas.gov.hu
Szomorkovits Lilla 06 95 795-006 kormányablak ügyintéző szomorkovits.lilla@vas.gov.hu

 

 

Osztály neve: Földhivatali Osztály
Cím: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 9.
Vezető: Fekete Ferenc
Telefon: 06 95 420-082
E-mail:

feketeferi@takarnet.hu

celldomolk@takarnet.hu

 

Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik
Varga Zoltán  

földmérési szakügyintéző

Dömölki Gábor  

földhivatali szakügyintéző

Rádli Erzsébet  

földhivatali ügyintéző

Karádiné Görög Anikó  

földhasználati ügyintéző

Szabó Tímea  

földhasználati ügyintéző

Papp Dóra   ingatlan-nyilvántartási ügyintéző
Marton Diána   ingatlan-nyilvántartási ügyintéző
Süle Katalin   ügykezelő

 

Osztály neve: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Cím: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 9.
Vezető: Dr. Tóth Zoltán István
Telefon: 06 95 521-060
E-mail:

aeh@celldomolk.jaras.gov.hu 

 

Ügyintéző

Telefon:

Feladatokkal foglalkozik
Dr. Baráth Tamás   hatósági állatorvos
Dr. Király István   hatósági állatorvos
Dr. Györkös Péter   hatósági állatorvos
Kovács Zsolt   állategészségügyi szaksegéd
Németh Gábor Ernőné   adminisztrátor

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb