Tűzoltósági beszámoló, terepakadály-futás

2018.04.18.

Továbbra is sok gondot okoz az illegális hulladéklerakás, a város terein és utcáin a figyelmetlenségből adódó szemetelés, és az utak állapotán is van mit javítani. Az önkormányzati képviselő-testület áprilisi ülése előtt közmeghallgatáson mondtak véleményt a városban élők. 

Soros ülését tartotta Celldömölk kép - viselő-testülete 2018. április 18-án. A gyűlést zárt üléssel kezdték, a képviselők önkormányzati lakásokat érintő kérdésekben tárgyaltak. A nyílt ülés közmeghallgatással kezdődött, Fehér László polgármester adott szót a hozzá - szólóknak, akik főként a városban lévő emlékművek, az utak és járdák állapotáról mondtak véleményt, továbbá felvetődött egy lakatfal kialakítása is, ahova a szerelem, barátság, emlékek lakatjait lehetne feltenni. A városon belüli és városon kívüli szemetelés mind látvány, mind közérzet szempontjából felháborító, állapították meg az ügyben hozzászólók egyöntetűen, megoldani csak a közösségi neveléssel lehet. Mind a hozzászólásokban, mind a napirendek között szerepelt az utak és járdák javításának kérdése. Az idei költségvetésbe nettó 50 millió forintot terveztek út-híd szakfeladatra, ebből 20 millió forintot kátyúzási és forgalomtechnikai feladatokra (útburkolati jelek felújítása, Kresz-táblák pótlása) fordítanak, 26 millió forintot a Gayer téri parkolók és járdák kialakítására költenek. Négymillió forintot fordítanak arra, hogy a lakossági megmozdulásokhoz, parkoló- és járdaépítésekhez támogatást adjanak. A közmeghallgatáson és korábbi testületi üléseken is többször felvetődött, hogy a lakosok közösségi munkában elvégzik a járdák, parkolók kialakítását, ha ahhoz az anyagot az önkormányzat számukra biztosítja. Döntött a testület arról is, hogy támogatási kérelmet nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a pályázat során szeretnék a Dózsa György utca tömegközlekedéssel terhelt útját és a hozzá tartozó járdákat felújítani. A testületi ülésen több beszámoló is elhangzott, közöttük a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Celldömölki Önkéntes Tűzoltóság előző évi tevékenységéről is beszámoltak, Kovács Levente tűzoltó alezredes, a sárvári kirendeltség vezetője, Csende Sándor tűzoltó őrnagy, valamint Kocsis Péter celldömölki parancsnok. Az elmúlt évben a celldömölki önkéntesek ötven alkalommal vonultak tűzesethez, 78-szor pedig műszaki mentésre, például viharkárra, fakidőléshez. Celldömölkön 43 tűzeset és 49 műszaki mentés volt, ennek jelentős részét a tavaly augusztusi vihar okozta. A két testületnek az elvégzett munkáért köszönetet mondott a városvezetés. A képviselő-testület elfogadta a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót is. A 2017. évi bevételek meghaladták a kiadásokat. A költségvetésben az önkormányzat és hivatala, a fenntartott intézmények költségvetései, azok által ellátott feladatok szerepelnek. Két intézmény – az óvodát és a Népjóléti Szolgálatot intézményfenntartó társulások tartják fenn – saját bevételei és kiadásai a társulások költségvetésében szerepelnek. Jelentős szerepe van mindig az adóbevételeknek, amik az előző évben jól teljesültek, iparűzési adóból a tervezettnél több, mintegy 624 millió forint, magánszemélyek kommunális adójából közel 32 millió forint, idegenforgalmi adóból 14 millió forint bevétele volt a városnak, a gépjárműadóból 40 százalék marad a városnál (a többi a központi költségvetésbe kerül), ez 33 millió 915 ezer forint. Tájékoztatatást kapott a képviselőtestület a bölcsőde nyári zárva tartásáról is: augusztus 6-a és 31-e között tart zárva az intézmény, az idő alatt festik újra a csoportszobákat, végzik el a szükséges karbantartási munkálatokat az új nevelési év előtt. Újabb sportrendezvénnyel gazdagodhat városunk. A pápai Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület képviseletében a celldömölki Lendvai Gábor a testületi ülésen kérte a várost vezető grémium támogatását ahhoz, hogy Celldömölkön terepakadály-futó versenyt és terepfutást szervezzenek. Előbbire várhatóan szeptember elején, utóbbira novemberben kerül sor. Az önkormányzat területekkel és szolgáltatásokkal segíti a szervezőket a rendezvény megvalósításában. A szervezők a futóversenyekre természetesen a helyi sportolni vágyókat is várják majd, erről a későbbiekben facebook-oldalukon is lehet tájékozódni. Tájékoztatást kapott a képviselő-testület arról, hogy dr. Bérdi Gusztáv háziorvos egészségi állapotában bekövetkezett változás miatt felmondja az 1. számú háziorvosi körzet területi ellátására vonatkozó szerződést. Dr. Bérdi Gusztáv 1997 júniusától látja el vállalkozásban ezt a feladatot, a hat hónapos felmondási határidő figyelembevételével az ellátási szerződés 2018. szeptember 30-án szűnik meg. A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert, hogy a későbbi feladatellátásra tárgyalásokat folytasson orvosokkal.

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb