Új helyre költözött az orvosi ügyelet

2017.05.03.

Németh Nóra

A szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházhoz tartozó celldömölki kórház vezetősége, a városvezetés és a térségben orvosi ügyeletet ellátó szakorvosok között tárgyalás zajlott május 3-án, melynek eredményeként az orvosi ügyelet május 8-tól a rendelőintézet sebészeti részlegén fogadja a betegeket. 


A találkozó után Prof. Dr. Nagy Lajos főigazgató elmondta, hogy ideiglenes első lépésként a sürgősségi betegellátásban annyi változás történt, hogy az alapellátási ügyelet, mely eddig a kórház melletti épületben volt elérhető, beköltözött a kórház területére. „Az új helyzet a kórház működésében nem okoz lényeges változást, ugyanakkor az ügyeleti alapellátás rendelkezésére állnak majd azok a diagnosztikus lehetőségek, melyek eddig csak a kórház számára voltak elérhetők. Hangsúlyoznám azonban, hogy ez egy nagyon ideiglenes megoldás. Végleges megoldás ként a rendelőintézet fizioterápiás osztályán fogunk egy olyan részleget kialakítani, ahol az ügyeleti alapellátás a mentőszolgálattal együttműködve, integráltan tud majd részt venni a kórház sürgősségi betegellátásában. Ehhez azonban olyan építészeti beruházásokra van szükség, mely jónéhány hónapot igénybe fog még venni” – hangsúlyozta a főigazgató, majd kiemelte, hogy ez egy szükségszerű megoldás. A következő hónapokban a mindössze egy éve átadott rendelőintézet fizioterápiás részlege kerül majd átalakításra, hogy minden igényt kielégítően, a megfelelő felszerelésekkel és műszerekkel ellátva biztosítson a sürgõsségi betegellátáshoz szükséges feltételeket. Az áthelyezésrõl Fehér László polgármester így nyilatkozott: „Ahogy az a város lakossága elött közismert, Celldömölkön először megszűnt az 50 aktív ellátású ágy és a kórház a Markusovszky kórház tagintézményévé vált. Ez nem volt egy egyszerű folyamat, mi, celldömölkiek sokan éreztük úgy, tennünk kell azért, hogy a városban, Kemenesalján önálló, aktív ellátású kórház működhessen. Ezért is kezdeményeztük 2016-ban az aláírásgyűjtést, melyhez később a Kuthi László által vezetett facebook-csoport is csatlakozott. A celldömölki kórház integrációjáról szóló miniszteri határozat után pedig természetesen azonnal tárgyalásokat kezdtünk a Markusovszky kórház vezetőségével, hogy az új helyzet ellenére a celldömölki kórház a legkedvezőbb feltételekkel működhessen tovább. Ezek alapján született többek között az a döntés is, hogy Celldömölkön kialakításra kerül majd egy 15 ágyas aktív belgyógyászati fekvőbeteg-ellátást végző részleg, valamint felvetődött az is, hogy az ügyeleti alapellátás átkerül a kórház területére. Ennek eredményeként költözött be az orvosi ügyelet az új rendelőintézetbe, a sebészeti részlegre, majd miután a fizioterápiás osztály átkerül az egykori gazdasági épületbe, utána annak helyén kerül majd végleges elhelyezésre a sürgősségi betegellátás. Ez szakmai szempontból mindenképp kedvező, hiszen a kórház eszközparkja szélesebb körű betegellátást tesz majd lehetővé.” Így, bár az orvosi ügyelet ideiglenes elhelyezése átmenetileg okozhat kényelmetlenségeket a lakosság számára, hosszú távon azonban az integráció az ellátásra szorulók még teljesebb, még gyorsabb és még színvonalasabb ellátását szolgálja majd. „Évek óta gondot jelent még Celldömölkön az esetkocsi hiánya, mellyel kapcsolatban a mai napig zajlanak tárgyalások” – tette hozzá a polgármester. „Tudni kell azonban, hogy jelenleg a sürgősségi mentőautó szolgálatba állítása elsősorban nem az anyagi feltételek miatt nem valósulhat meg, hiszen az új mentőautó átalakítása esetkocsivá körülbelül 10 millió forintból megvalósítható volna, azonban továbbra sem adottak a személyi feltételek. Hiszen egy mentőkocsi személyzetében a mentőgépkocsi-vezető és a mentőápoló mellett egy mentőtisztnek vagy mentőorvosnak is szolgálatot kellene teljesítenie, ráadásul 24 órás készenlétben. Mindezeket figyelembe véve úgy gondolom, hogy habár mi, celldömölkiek mindannyian azt szeretnénk, hogy a városban önálló kórház működjön, aktív sebészettel, belgyógyászattal és nőgyógyászattal, azonban egyelőre ez volt a legtöbb, amit megtehettünk a térség egészségügye érdekében. A város vezetése nevében – dr. Kovács Zoltán képviselő társammal együtt, aki személyesen is érintett az orvosi ügyelet áthelyezésében, és szintén kifejezte aggályait az átmeneti megoldást illetően – ezúton is kérem a lakosság türelmét és megértését. Bízunk abban, hogy ez a megoldás a későbbiekben egy magasabb szintû ellátást eredményez majd a lakosság számára.” Dr. Kovács Zoltán kiemelte, hogy váratlanul érte a központi ügyelet áthelyezése a rendelőintézet épületébe: „Ez a váratlanság, mondhatni ad hoc jelleg jelentős – nem helyi – politikai nyomás hatására alakult ki. A közös rendelő, valamint a fizioterápiás részlegben kialakított pihenő helyiségek, a ’közös lónak túros a háta’ közmondás elvén működnek. Nagyon sok a súrlódási pont, amiket tőlünk telhetően igyekszünk elhárítani, bízva abban, hogy a főigazgató úr és polgármester úr által említett változtatások mielőbb elkészülnek, és újra csak a betegek ellátására kell majd összpontosítanunk. Ebben a felemás helyzetben az adekvát betegellátás mellett fõ feladatunknak kell tekintenünk a sebészeti rendelő sterilitásának a megőrzését, megelőzendő a nozocomiális fertőzések kialakulását.” A sürgősségi betegellátás ettől függetlenül természetesen a megszokott időintervallumban, tehát hétköznap délután négytől reggel fél nyolcig, valamint hétvégén egész nap zajlik majd.


NÉMETH NÓRA

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb