Akadálymentes verzió
Celldömölk Város címere Celldömölk Város honlapja dizájn elem

Változás a kútbejelentéseknél

2023.07.13.

 

 

 Lakossági tájékoztató
Változás a kútbejelentéseknél

 

A vízkészlet-gazdálkodás előzetes tervezése végett, illetve a víz értéke miatt Magyarország az Európai Unióval közösen elengedhetetlennek tartja a vízkészletek felmérését, azok megőrzését. Ennek gyakorlati érvényesülése az engedély nélkül kialakított ásott, illetve fúrt kutak fennmaradására vagy pedig megszüntetésére irányuló eljárás, melyben változás állt be a 2023. évi LI. törvény (A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról) alapján.

 

A vízgazdálkodásról szóló (1995. évi LVII.) törvény módosítása alapján nem szükséges bejelenteni azokat a 2024. január 1-je előtt létesített kutakat, melyek megfelelnek a következő kritériumoknak: az 50 méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági célú kút fennmaradásához nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés. A mezőgazdasági célú kút üzemeltetője a felelős azért, hogy a felszín alatti vizet csak és kizárólag olyan mértékben vegye igénybe, hogy a vízutánpótlódás mennyiségi egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon.
Továbbá a törvény kiegészítése által nem szükséges az engedélyeztetés lefolytatása azokra a háztartási kutakra vonatkozóan, melyek 2024. január 1-je előtt a létesítéskor hatályos jogszabály előírása ellenére engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően kerültek létesítésre. A törvény alapján háztartási vízigényt biztosító kút: a természetes személy évi 500 m3-t meg nem haladó mértékű vízhasználata, amelynek célja az ivóvíz-ellátás, vagy a személyes és a háztartás vezetésével összefüggő vízszükséglet biztosítása (függetlenül a kút létesítési helye szerinti ingatlan tulajdoni viszonyaitól és az ingatlan fekvésétől).
A mezőgazdasági célú kút vízjogi engedélyét 2024. január 1-jétől a Nemzeti Földügyi Központtól kell kérvényezni, míg a háztartási vízigényt biztosító kutak esetében ezen engedély kiadása a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a nem engedélyezett kutak tulajdonosait 2024. január 1-jétől vízgazdálkodási bírsággal sújthatják, azonban e bírság alól mentesül az, aki engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített, vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi, vagy pedig a fent említett okok miatt azt nem kell lefolytatnia.

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara engedélyezési, valamint bejelentési eljárással kapcsolatos útmutatóját az alábbi linken keresztül érhetik el:
https://www.nak.hu/sajto/sajtokozlemenyek/105959-utmutatot-keszitett-a-haztartasi-es-a-mezogazdasagi-kutak-uj-szabalyozasahoz-a-nemzeti-agrargazdasagi-kamara

dizájn
címer
Celldömölk

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városh�za tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

készítők cellkabel peWeb