E-Adó

2010.05.20.

 

 Adónem
 Bejelent(kez)ési határidők
 Bevallási határidők
 + Befizetési határidők
  Gépjárműadó ("súlyadó")
  szüneteltetés, adómentesség, bekövetkezését követő 15 napon belül
 A bevallás a gépjármű vásárlását, eladását, stb. követő 15 napon belül az Okmányirodában történő bejelentési kötelezettség teljesítésével történik.
 március 15. első félévi összeg

szeptember 15. második félévi összeg
  Magánszemélyek kommunális adója
 
 az adókötelezettség, keletkezését (vásárlás, új építmény használatbavétele), változását (rendeltetésváltozás), megszűnését (lebontás, eladás) követő 15. napon belül
 március 15. első félévi összeg

szeptember 15. második félévi összeg
  Helyi iparűzési adó és vállalkozók kommunális adója
 A tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül
 az adóévet követő május 31.

Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó esetén az adóév utolsó napját követő 150 napig
 március 15. (adóelőleg)
május 31. (adókülönbözet)
szeptember 15. (adóelőleg)
december 20. (feltöltési kötelezettség az éves adó várható szintjére)

Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó esetén az adóév 3. illetve 9. hónapjának 15. napjáig (adóelőleg)
adóév utolsó hónapjának 20. napjáig (feltöltési kötelezettség)
adóév utolsó napját követő 150. napig (adókülönbözet)
  Beszedett idegenforgalmi adó
 Tevékenység megkezdését követő 15 napon belül
 Tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig
 Tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig
  Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
 
 adóévet követő február 15. kifizető bevallása a levont adóról

március 20. magánszemély bevallása
 kifizető: minden hónap 12. napjáig

magánszemély: a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hónap 12. napjáig
  Talajterhelési díj
 
  tárgyévet követő március 31-ig.
  tárgyévet követő március 31-ig.

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb